AtheroTV! Sledujte krátká videa – aktuálně z kongresu ESC 2021


Novinky

Přijďte na kurz Genetika kardiovaskulárních onemocnění pro praxi

Kurz proběhne 6.11.2021 od 8:30-14:30 v přednáškovém sále IPVZ Praha. Program a jména přednášejících najdete níže.
20. 9. 2021

Zapojte se na podzim do neintervenční průřezové studie pod záštitou ČSAT!

Studie je zaměřena na získání reálných klinických dat týkajících se léčby pacientů s dyslipidemií ve vysokém kardiovaskulárním riziku v běžné klinické praxi. Cílem tohoto projektu je zlepšení/zkvalitnění péče o tyto pacienty mimo jiné i cestou zlepšení dostupnosti inovativních léků. Výsledky tohoto projektu budou diskutovány s plátci zdravotní péče v České republice.
9. 9. 2021

Byly publikovány „2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice“

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) a následně online i v časopise European Heart Journal byly 30. září zveřejněny nové doporučené postupy ESC týkající se prevence aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi. Tato aktualizace přichází po šesti letech a problematiky se chápe velmi komplexně. Objevuje se zde i nové pojetí klasifikačního systému SCORE, které bude žádoucí… Pokračovat ve čtení
1. 9. 2021

Cyklus webinářů ČSAT v roce 2021 – sledujte nás!

Cyklus webinářů v roce 2021 navazuje na předchozí úspěšné vzdělávací akce ČSAT ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi. Zaměřovat se budou na vaskulární problematiku, kardiovaskulární prevenci, metabolické rizikové faktory a jejich management.
2. 8. 2021

Garantovaný kurz ČLnK – Screening kardiovaskulárních onemocnění

Dovolujeme si pozvat lékárníky na zcela nový Garantovaný kurz ČLnK –Screening kardiovaskulárních onemocnění. Jeho cílem je získání teoretických i praktických dovedností lékárníků k realizaci screeningu arteriální hypertenze a hypercholesterolemie v lékárnách.
19. 7. 2021

Nové: Vzácné dyslipidemie, od fenotypu ke genotypu a léčbě: konsensus pracovní skupiny Evropské společnosti pro aterosklerózu (český překlad)

V podobě Supplementu časopisu AtheroReview vám přinášíme český překlad konsensu pracovní skupiny EAS „Vzácné dyslipidemie, od fenotypu ke genotypu a léčbě.“
15. 6. 2021
Více článků
Nejbližší akce

XXVIII. kongres České internistické společnosti

20.10.2021 – 23.10.2021

Kongres se uskuteční v Brně.

VII. Česko-slovenská lipidová akademie

22.10.2021 – 23.10.2021

Akce proběhne v Mikulově.

19th International Symposium on Atherosclerosis (ISA2021)

24.10.2021 – 27.10.2021

Kongres proběhne hybridně, Kyoto International Conference Center (ICC Kyoto).

Domácí partnerské odborné společnosti

Zahraniční partnerské odborné společnosti

Partneři České společnosti pro aterosklerózu