O Společnosti

Česká společnost pro aterosklerózu (ČSAT) je odbornou společností, která sdružuje především lékaře a vědecké pracovníky pracující v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy. Maximum zájmu je soustředěno na poruchy lipidového metabolismu, ale současně i na diagnostiku, výzkum a možnosti ovlivnění dalších rizikových faktorů aterosklerózy. Oblastí zájmu společnost přesahuje do preventivní kardiologie, angiologie i diabetologie, zabývá se i obecnými problémy metabolismu a výživy.

Formálně je ČSAT občanským sdružením. Její činnost řídí výbor, činnost společnosti je regulována stanovami. Společnost se snaží prosazovat názory a zájmy svých členů při jednáních s oficiálními institucemi jako MZ ČR nebo VZP, snaží se i hájit zájmy nemocných při diskusích o léčebných postupech.

ČSAT vypracovala guidelines pro diagnostiku a léčbu hyperlipoproteinémií, podílí se i na přípravě obecnějších doporučení pro prevenci diagnostiku a léčbu aterosklerózy a jejích komplikací jako je ischemická choroba srdeční a další.

Společnost organizuje pravidelně odborné konference, sjezdy a semináře. V současné době je vytvářena síť regionálních center pro konsiliární a superkonsiliární vyšetření nemocných.

Domácí partnerské odborné společnosti

Zahraniční partnerské odborné společnosti

Partneři České společnosti pro aterosklerózu