Materiály ke stažení

Pro lékaře – informované souhlasy a žádanky

Zařazení do projektu MedPed – informovaný souhlas

Molekulárně genetické vyšetření – informovaný souhlas

Molekulárně genetické vyšetření – žádanka

Vyšetření apolipoproteinu B-100 – žádanka

Pro pacienty – brožury a edukační materiály

Leiv Ose: Familiární hypercholesterolemie
Průvodce familiární hypercholesterolemií pro pacienty
Moje rodina, FH a já – pro žáky 1. stupně ZŠ
FH a já – pro starší školáky
Natři to FH – pro teenagery
Familiární hypercholesterolemie – správná léčba a strava