Centra pro diagnostiku a léčbu dyslipidemie

Síť pracovišť projektu MedPed ČR je dynamická a pokrývá území celé republiky. Na 2 národní centra v Praze a Brně navazují regionální centra a řada dalších specializovaných pracovišť a spolupracovníků. Síť MedPed je garantována Českou společností pro aterosklerózu.

Národní centrum

zajišťuje

 1. identifikaci probandů s geneticky podmíněnými poruchami lipidového metabolismu a jejich zápis do databáze
 2. vyšetření všech dostupných pokrevních příbuzných a jejich zápis do databáze
 3. léčbu a dlouhodobé sledování dětských i dospělých pacientů
 4. superkonziliární činnost pro všechny zainteresované lékaře z regionu Čech
 5. dispenzarizace nejtěžších dětských i dospělých pacientů z regionu Čech
 6. zčásti koordinaci a vedení projektu

Regionální centrum

Pracoviště regionálního významu, které se zaměřuje (mimo jiné) na diagnostiku a léčbu závažných geneticky podmíněných dyslipidémií, nejčastěji lipidová poradna, metabolická poradna, (dětská) kardiologická ambulance, pracoviště preventivní kardiologie, event. interní odborná ambulance, diabetologická ambulance, genetická poradna apod.,

zajišťuje

 1. identifikaci probandů s geneticky podmíněnými poruchami lipidového metabolismu a jejich zápis do databáze
 2. vyšetření všech dostupných pokrevních příbuzných a jejich zápis do databáze
 3. léčbu a dlouhodobé sledování pacientů
 4. konzultace pro všechny zainteresované lékaře v daném regionu.

Jedná se o geografická centra a/nebo pracoviště s velkým počtem sledovaných a přihlášených pacientů. Regionální centra mají maximální podporu ze strany ČSAT a koordinátora projektu.

Specializované pracoviště

Pracoviště, které se zaměřuje mimo jiné i na diagnostiku a léčbu závažných geneticky podmíněných dyslipidémií, nejčastěji lipidová poradna, metabolická poradna, (dětská) kardiologická ambulance, pracoviště preventivní kardiologie, event. interní odborná ambulance, diabetologická ambulance, genetická poradna apod.,

zajišťuje

 1. identifikaci probandů s geneticky podmíněnými poruchami lipidového metabolismu a jejich zápis do databáze
 2. vyšetření všech dostupných pokrevních příbuzných a jejich zápis do databáze
 3. léčbu a dlouhodobé sledování pacientů

Podpora pracoviště ze strany ČSAT a koordinátora se odvíjí od aktivity pracoviště a časových možností koordinátora.

Spolupracovník

Pracoviště, které se ojediněle setkává s pacienty se závažnými geneticky podmíněnými dyslipidémiemi, ale na poruchy tukového metabolismu se nespecializuje, nejčastěji praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, event. internista, kardiolog, genetik apod.

Má možnost:

 1. konzultovat tyto pacienty s nejbližším specializovaným pracovištěm nebo regionálním centrem sítě MedPed a zapsat je do centrální databáze pacientů nebo
 2. odeslat pacienty k vyšetření a zahájení adekvátní léčby na nejbližší specializované pracoviště nebo do regionálního centra.
  (pacient je pak podle domluvy sledován a léčen na tomto pracovišti nebo je s určenou diagnózou a doporučenou léčbou vrácen do péče odesílajícímu lékaři)

Měl by vždy:

 • vyšetřit nebo odeslat k vyšetření všechny dostupné pokrevní příbuzné daného pacienta.

V případě potřeby je spolupracovník v telefonickém nebo e-mailovém kontaktu s koordinátorem nebo vedoucím projektu.

Podpora sítě MedPed

Podpora ČSAT spočívá v tom, že dané pracoviště je vedeno jako součást sítě specializovaných center pro diagnostiku a léčbu závažných dyslipidémií garantované ČSAT. To je formálně vyjádřeno vydáním certifikátů ČSAT, případně zasláním dopisu nadřízeným autoritám. Prakticky bude pak ČSAT pro tato centra hájit vyšší limity pro preskripci při jednání se zdravotními pojišťovnami, doporučovat jejich lékaře pro provádění lékových studií apod.

Podpora koordinátora spočívá v jeho osobních návštěvách, pomoci při zadávání dat do databáze, odvozu vzorků, distribuci informačních materiálů apod. Tato podpora je vyjádřena v plné míře pro všechna regionální centra a podle časových možností také pro specializovaná pracoviště MedPed, a to v závislosti na jejich aktivitě a počtu evidovaných pacientů. Spolupracovníci MedPed jsou navázáni na příslušná regionální centra nebo specializovaná pracoviště, v případě potřeby konzultují svou situaci s koordinátorem nebo vedoucím projektu prostřednictvím telefonu či e-mailu.

Síť je dynamická, specializovaná pracoviště se mohou stát centry a naopak, neaktivní pracoviště mohou být vyřazena ze sítě, nová pracoviště a centra mohou vznikat.

Podpora sítě MedPed

Podpora ČSAT spočívá v tom, že dané pracoviště je vedeno jako součást sítě specializovaných center pro diagnostiku a léčbu závažných dyslipidémií garantované ČSAT. To je formálně vyjádřeno vydáním certifikátů ČSAT, případně zasláním dopisu nadřízeným autoritám. Prakticky bude pak ČSAT pro tato centra hájit vyšší limity pro preskripci při jednání se zdravotními pojišťovnami, doporučovat jejich lékaře pro provádění lékových studií apod.

Podpora koordinátora spočívá v jeho osobních návštěvách, pomoci při zadávání dat do databáze, odvozu vzorků, distribuci informačních materiálů apod. Tato podpora je vyjádřena v plné míře pro všechna regionální centra a podle časových možností také pro specializovaná pracoviště MedPed, a to v závislosti na jejich aktivitě a počtu evidovaných pacientů. Spolupracovníci MedPed jsou navázáni na příslušná regionální centra nebo specializovaná pracoviště, v případě potřeby konzultují svou situaci s koordinátorem nebo vedoucím projektu prostřednictvím telefonu či e-mailu.

Síť je dynamická, specializovaná pracoviště se mohou stát centry a naopak, neaktivní pracoviště mohou být vyřazena ze sítě, nová pracoviště a centra mohou vznikat.

Zobrazit:

Národní centrum MedPed


 1. Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.
  Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.

  Veveří 39
  60200 Brno
  542 221 740

 2. FN u sv. Anny v Brně - OKB
  OKB, Ambulance pro poruchy metabolismu lipidů

  Pekařská 53
  65691 Brno
  543 183 177, 78, 92-sestra

  prof. MUDr. Vladimír Soška CSc.
  - vladimir.soska@fnusa.cz
  - 543183177

  MUDr. Ondřej Kyselák
  - ondrej.kyselak@fnusa.cz
  - 543183185

 3. VFN a 1. LF UK - III. IK
  III. interní klinika - Centrum preventivní kardiologie

  Karlovo náměstí 32
  12808 Praha
  224 966 640

  prof. MUDr. Richard Češka CSc., F.E.F.I.M.
  - richard.ceska@vfn.cz
  - 224 966 640

  doc. MUDr. Michal Vrablík PhD.
  - vrablikm@seznam.cz
  - 224 966 640

  MUDr. Martina Vaclová PhD.
  - vaclova.martina@seznam.cz

  MUDr. Tereza Altschmiedová
  - tereza@altschmiedova.cz
  - 224 962 921, 922

 4. Koordinátoři
  Galén

  Břežanská 646/10
  10000 Praha
  222 513 053

  Eliška Mitvalská
  - info@medped.cz
  - 604 551 861

 5. VFN a 1. LF UK - DK
  Centrum preventivní kardiologie, kardiologická amb.

  Karlovo náměstí 32
  12808 Praha
  224 966 640, 238

  doc. MUDr. RNDr. Pavel Ješina PhD.
  - pavel.jesina@vfn.cz

 6. Koordinační centrum
  Genetická laboratoř CKTCH

  Výstavní 17/19
  60300 Brno
  543182546, 543182548

  MUDr. Tomáš Freiberger PhD.
  - tomas.freiberger@cktch.cz
  - 543 182 548

  Eliška Mitvalská
  - el.mitvalska@seznam.cz
  - 604 551 861

Regionální centrum MedPed pro dospělé


 1. VFN a 1. LF UK - IV.IK
  IV. interní klinika

  U Nemocnice 2
  12808 Praha
  224 962 506, 480

  prof. MUDr. Aleš Žák DrSc.

  MUDr. Tomáš Vařeka
  - vareka.t@seznam.cz
  - 224 962 506,480

  MUDr. Magdaléna Dušejovská
  - m.dusejovska@seznam.cz
  - 224 962 427

 2. IKEM
  Pracoviště preventivní kardiologie

  Vídeňská 1958/9
  14021 Praha
  261 365 225

  MUDr. Janka Franeková PhD.
  - janka.franekova@ikem.cz
  - 261 365 225 , 737 205 963

  Prof. MUDr. Věra Adámková CSc.
  - vera.adamkova@ikem.cz
  - 23605 5330, 261 711 399, 261 710 666

  MUDr. Martina Vitásková Ph.D.
  - martina.vitaskova@ikem.cz

 3. 1. LF UK a TN
  Centrum kardiovaskulární prevence

  Vídeňská 800
  14059 Praha
  261 083 694, 698, 776 704 191(AK)

  prof. MUDr. Renata Cífková CSc.
  - renata.cifkova@ftn.cz
  - 261 083 694,698

  MUDr. Alena Krajčoviechová
  - alena.krajcoviechova@ftn.cz
  - 776 704 191

  MUDr. Pavel Šulc
  - pavel.sulc@ftn.cz
  - 261 083 904

  MUDr. Peter Wohlfahrt Ph.D.
  - peter.wohlfahrt@ftn.cz

 4. FN Plzeň - INT
  II. interní klinika - Centrum preventivní medicíny

  Edvarda Beneše 13
  30599 Plzeň
  377 402 384, 737

  prof. MUDr. Hana Rosolová DrSc.
  - rosolova@fnplzen.cz
  - 377 402 384, 737

  MUDr. Barbora Nussbaumerová PhD.
  - nussbaumerova@fnplzen.cz

 5. Odborná amb. Karlovy Vary
  Interní a diabetologická ordinace

  M. Horákové 8
  36001 Karlovy Vary
  353 112 278

  MUDr. Zdenka Krejsová
  - z.krejsova@volny.cz
  - 602 428 611

 6. Nemocnice České Budějovice, a.s.
  Ambulance pro ICHS a preventivní kardiologie

  B. Němcové 585/54
  37087 České Budějovice
  387874387

  MUDr. Kateřina Řehoušková
  - rehouskova.katerina@nemcb.cz
  - 387874387

 7. INTERKRIN s.r.o.
  Odborná amb. Ústí nad Labem

  V Jirchářích 62/2
  40001 Ústí nad Labem
  475 201 028, 776 236 341

  MUDr. Milena Budíková
  - milena.budikova@seznam.cz
  - 776 236 341

  MUDr. Milena Budíková
  - milena.budikova@gmail.com

 8. Krajská nemocnice Liberec, a.s.
  OKB, poradna prohyperlipidemie

  Husova 10
  46063 Liberec
  485 312 107, 723 063 100

  MUDr. Václava Palánová
  - vaclava.palanova@nemlib.cz , horc@nemlib.cz
  - +420485312107

 9. FN Brno IKK a OKB
  Oddělení klinické biochemie - lipidová amb.

  Jihlavská 20
  62500 Brno
  532 233 152

  MUDr. Pavlína Prokopová
  - prokopova.pavlina@fnbrno.cz

  MUDr. Dana Bučková Ph.D.
  - buckova.dana@fnbrno.cz
  - 532 233 152

  MUDr. Martina Šišáková Ph.D.
  - sisakova.martina@fnbrno.cz
  - 532 233 519

  MUDr. Petra Vysočanová
  - vysocanova.petra@fnbrno.cz
  - 532 233 992

 10. Centrální laboratoř - Třebíč
  Nemocnice Třebíč

  Purkyňovo náměstí 133/2
  67401 Třebíč
  568 809 223

  MUDr. Jan Lacko
  - jlacko@nem-tr.cz
  - 608 022 878

 11. Nemocnice Vyškov p.o. - okb
  OKB, metabolická poradna

  Purkyňova 36
  68201 Vyškov
  517 315 443, 444,

  MUDr. Soňa Macháčová
  - machacova@nemvy.cz
  - 517 315 444, 443

 12. Fakultní nemocnice Ostrava
  Lipidové centrum Interní a kardiologické kliniky

  Tř. 17. listopadu 1790
  70852 Ostrava


  MUDr. Marian Branný Ph.D.
  - marian.branny@fno.cz
  - +420597372558

  MUDr. Pavla Jadrníčková
  - pavla.jadrnickova@fno.cz
  - +420597373024

  MUDr. Vladimír Hrabovský Ph.D. MBA
  - vladimir.hrabovsky@fno.cz

  MUDr. Darina Hadidová
  - darina.hadidova@fno.cz

  prof. MUDr. Jan Václavík Ph.D. FESC
  - jan.vaclavik@fno.cz

 13. Krajská nemocnice T.Bati, a.s.
  Lipidová a diabetologická ambulance

  Havlíčkovo nábř. 600
  76001 Zlín
  577 552 445

  MUDr. Marta Jordánová
  - marta.jordanova@gmail.com
  - 577 552 445

 14. FN Olomouc - III. IK
  III. interní klinika, lipidová ambulance

  I.P. Pavlova 6
  77900 Olomouc
  585 853 359

  MUDr. Dagmar Kovářová
  - dagmar.kovarova@fnol.cz

  MUDr. Ľubica Cibičková PhD.
  - cibickova@seznam.cz
  - 588 443 367

  MUDr. Jan Schovánek
  - Jan.Schovanek@fnol.cz

 15. FN a LF UK - INT
  III. Interní a gerontometabolická klinika

  Sokolská 581
  50005 Hradec Králové
  495 832 271, 4 (sekretariát)

  prof. MUDr. Vladimír Blaha CSc.
  - blaha@lfhk.cuni.cz
  - 495 832 271, 4 (sekretariát)

 16. Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
  Ordinace pro poruchy metabolismu

  Gorkého 77
  54121 Trutnov
  499 866 425

  prim. MUDr. Lucie Šolcová Ph.D.
  - lucie.solc@post.cz
  - 499 866 303, 425

 17. Lipidová poradna Uherské Hradiště
  Lipidová poradna

  Masarykovo náměstí 155
  68601 Uherské Hradiště
  572 553 025, 725 948 966

  MUDr. Stanislav Zemek
  - zemeks@post.cz
  - 572 553 025, 725 948 966

Regionální centrum MedPed pro děti


 1. Nemocnice Na Homolce - OKBHI
  OKBHI - metabolická poradna

  Roentgenova 2
  15030 Praha
  257 273 229

  MUDr. Jana Dvořáková
  - jana.dvorakova@homolka.cz
  - 257 272 436

 2. FN Plzeň - DK
  Dětská klinika - ordinace preventivní kardiologie

  Alej Svobody 80
  30460 Plzeň
  377 104 677

  Jana Foldová
  - foldovaj@fnplzen.cz

 3. FN a LF UK v Hradci Králové - Ped.
  Pediatrická klinika

  Sokolská 581
  50005 Hradec Králové
  495 833 474, 603 556 471

  MUDr. Kristýna Burešová
  - kristynaburesova@seznam.cz
  - 603 556 471, 495 833 474

 4. NsP Havlíčkův Brod - DA
  Dětská kardiologická poradna,odborná amb.

  Husova 2624
  58022 Havlíčkův Brod
  569 472 498, 419

  MUDr. Michal Pipek
  - pipek@email.cz
  - 569 472 498, 419

 5. FN Brno - DK
  Pediatrická klinika, lipidová amb.

  Černopolní 9
  62500 Brno
  532 234 990,989

  MUDr. Lenka Dostalová Kopečná PhD.
  - mudr.dostalova@gmail.com
  - 532 234 990,989

 6. Uherskohradišťská, a.s. - DO
  Dětské oddělení, gastroenterologická ambulance

  Purkyňova 365
  68601 Uherské Hradiště
  572 529 596

  MUDr. Eva Píšťková
  - sipkovaeva@seznam.cz
  - 572 529 596

 7. Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy - DO
  Dětské oddělení

  Nemocniční 20
  72880 Ostrava
  596 192 658

  MUDr. Ivana Bartková
  - ivana.bartkova@mnof.cz
  - 596 192 658

 8. Krajská nemocnice T.Bati, a.s. - DO
  Dětské oddělení, gastroenterologická ambulance

  Havlíčkovo nábř. 600
  76001 Zlín
  577 552 840

  MUDr. Lenka Ťoukálková
  - toukalkova@bnzlin.cz
  - 577 552 840

  MUDr. Damjan Jakšič
  - damjan.jaksic@bnzlin.cz

  MUDr. Petra Čamborová Ph.D
  - petra.camborova@bnzlin.cz

 9. FN Olomouc - DK
  Dětská klinika - lipidová poradna

  I.P. Pavlova 6
  77520 Olomouc
  588 44 3 863, 420

  MUDr. Martina Machalová
  - martina.machalova@fnol.cz
  - 588 44 4430/4420/3863

 10. Svitavská nemocnice, a.s. - DO
  Dětské oddělení, odborná ambulance

  Kollárova 643/7
  56825 Svitavy
  461 569 270, 461 569 343

  MUDr. Jan Malý
  - jmaly49@seznam.cz
  - 461 569 343, 461 569 115

Specializované pracoviště MedPed pro dospělé


 1. FN Královské Vinohrady a 3. LFUK
  II. interní klinika

  Šrobárova 50
  10034 Praha
  267 163 683

  doc. MUDr. Pavel Kraml PhD.
  - kraml@fnkv.cz
  - 603 453 527

  MUDr. Kateřina Vonášková
  - katerina.vonaskova@centrum.cz
  - 606 585 879

 2. IKEM-B
  Ambulance klinické biochemie IKEM

  Vídeňská 1958/9
  14021 Praha

 3. FN Motol - ÚKB
  Ústav klinické biochemie a patobiochemie ÚLCHKB

  V úvalu 84
  15006 Praha
  224 435 331 , 332

  prim. MUDr. Jana Čepová PhD., MBA
  - janacepova@seznam.cz
  - 224 435 331 , 332

 4. Nemocnice Na Homolce
  Kardiocentrum - Ambulance preventivní kardiologie

  Roentgenova 2/37
  15030 Praha
  257 273 049 , 257 272 643

  MUDr. Lenka Pavlíčková
  - lenka.pavlickova@homolka.cz
  - 257 273 049

 5. Meditrine - Cardionides s.r.o.
  Interní a kardiologická ambulance

  Maroldova 1968
  27201 Kladno
  312 615 141

  MUDr. Petr Raška
  - interni.ambulance@volny.cz
  - 723 069 207, 312 615 141

 6. FN Plzeň - ÚKBH
  ÚKBH - ordinace pro poruchy metabolismu a odvykání kouření

  Alej Svobody 80
  30460 Plzeň
  377 104 642, 254

  MUDr. Roman Cibulka PhD., MBA
  - cibulkar@fnplzen.cz
  - 377 104 266

  MUDr. Hana Bernášková
  - bernaskovah@fnplzen.cz
  - 377 104 247

 7. Nemocnice Písek - OKB
  Oddělení klinické biochemie, Metabolická poradna

  Karla Čapka 589
  39701 Písek
  382 772 120, 124

  prim. MUDr. Pavel Malina PhD.
  - malina@nemopisek.cz

 8. Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. - okbh
  OKBH, metabolická poradna

  Nemocniční 15
  46601 Jablonec nad Nisou
  483 345 834

  MUDr. Alena Lubasová
  - lubasova@nemjbc.cz
  - 483 345 834, 832

 9. Oblastní nemocnice Jičín, a.s. - okb
  Oddělení klinické biochemie

  Bolzanova 512
  50643 Jičín
  493 582 275, 267

  MUDr. Helena Podzimková
  - helik.podzim@seznam.cz
  - 604 500 498, 493 582 275

 10. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
  Int.kl, Kardiologické odd., Lipidologická poradna kardiologického odd.

  Kyjevská 44
  53203 Pardubice
  466 014 100

  MUDr. Juraj Bujdák
  - juraj.bujdak87@gmail.com
  - 466 014 100

 11. Nemocnice Chrudim
  Lipidová poradna

  Václavská 570
  53727 Chrudim


  MUDr. Petra Brzková
  - petra.brzkova@nempk.cz
  - 469 653 332

 12. Edumed s.r.o. Náchod
  Kardiologická, interní a diabetologická ambulance Náchod

  Mlýnská 189
  54701 Náchod
  491 421 724

  MUDr. Alica Veselá
  - alica.vesela@gmail.com
  - 728 710 397

  MUDr. Jiří Veselý
  - vesely.edumed@gmail.com
  - 731 447 001

  Lenka Rýdlová DiS
  - lr@edu-med.cz
  - 702 170 635

 13. Edumed s.r.o. Broumov
  Kardiologická, interní a diabetologická ambulance

  Smetanova 91
  55001 Broumov
  491 413 238, 241

  MUDr. Alica Veselá
  - alica.vesela@gmail.com
  - 728 710 397

  MUDr. Jiří Veselý
  - vesely.edumed@gmail.com
  - 731 447 001

  Lenka Rýdlová DiS
  - lr@edu-med.cz
  - 702 170 635

 14. Edumed s.r.o. Jaroměř
  Kardiologická, interní a diabetologická ambulance Jaroměř

  Dr. Ed. Beneše 191
  55101 Jaroměř
  491 427 920

  MUDr. Alica Veselá
  - alica.vesela@gmail.com
  - 728 710 397

  MUDr. Jiří Veselý
  - vesely.edumed@gmail.com
  - 731 447 001

  Lenka Rýdlová DiS
  - lr@edu-med.cz
  - 702 170 635

 15. MATMED s. r. o.
  Cevní ambulance

  Kollárova 9
  69501 Hodonín
  518 341 182 , 777 215 598

  MUDr. Jiří Matuška
  - jiri.matuska@matmed.cz
  - 777 215 598

 16. MephaCentrum, a.s.
  Daiabetologická a metabolická poradna

  Opavská 39
  70888 Ostrava
  597 437 413

  MUDr. Šárka Malá
  - dr.mala@seznam.cz
  - 597 437 413

 17. Nemocnice Frýdek - Místek - OKB
  Oddělení klinické biochemie

  Elišky Krásnohorské 321
  73818 Frýdek-Místek
  558 415 866-60, 721 659 734

  MUDr. Kateřina Valošková
  - valoskova@nemfm.cz
  - 558 415 866-60,721 659 734

 18. Nemocnice Podlesí, a.s. - okb
  OKB-Lipidová poradna

  Podlesí 453
  73961 Třinec
  558 304 617

  prim. MUDr. Pavel Klus
  - pavel.klus@npo.agel.cz
  - 558 304 617

 19. Lékařský dům Ormiga
  Obezitologické centrum - Zlín

  Kotěrova 5546
  76001 Zlín
  576 000 217

  MUDr. Robin Urbánek
  - robin@cmail.cz
  - 576 000 217

 20. Krajská nemocnice T. Bati, a.s. - okb
  OKBF

  Havlíčkovo nábřeží 600
  76001 Zlín
  577 552 770

  prim. MUDr. Tomáš Šálek PhD.
  - t.salek@bnzlin.cz
  - 577 552 770

  MUDr. Irena Zlatníková
  - irena.zlatnikova@bnzlin.cz

 21. FN Olomouc - I.IK
  I. Interní klinika - kardiologická

  I.P. Pavlova 185/6
  77900 Olomouc


  MUDr. Eva Kociánová Ph.D.
  - Eva.Kocianova@fnol.cz
  - +420588445156

  MUDr. Jana Obrová
  - Jana.Obrova@fnol.cz
  - +420588445429

 22. SZZ Krnov
  Endokrinologická ambulance

  I.P. Pavlova 9
  79401 Krnov
  554 690 328 , 554 690 253

  prim. MUDr. Lukáš Burda
  - burda.l@seznam.cz
  - 554 690 328, 554 690 253

 23. Svitavská nemocnice, a.s.
  Kardiologická ambulance

  Kollárova 22
  56825 Svitavy
  461 569 255, 349,351

  MUDr. Emílie Smrčková
  - emilie.smrckova@seznam.cz
  - 461 569 255

 24. Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy - INT
  Interní oddělení - lipidová poradna

  Nemocniční 898/20A
  72880 Ostrava
  596 193 104 - sestra, 106 - lékař

  MUDr. Jitka Homolová
  - jitka.homolova@mnof.cz
  - 596 193 106

  MUDr. Eva Čubová
  - cubova.eva@gmail.com
  - 596 193 106, 104 - sestra

Specializované pracoviště MedPed pro děti


 1. FN Motol - DK
  Pediatrická klinika 2. LF UK, Dětská poliklinika

  V úvalu 84
  15006 Praha
  224 433 815

 2. Kardio-Sport-Pediatrie, s.r.o.
  dětská kardiologie, tělovýchovné lékařství, dětské lékařství

  Karlov 2389/1
  79604 Prostějov
  588000666

  MUDr. Jana Hanáková
  - jana.hanakova.nemocnice@seznam.cz
  - 588000666

 3. FN Ostrava - DK
  Klinika dětského lékařství

  17. listopadu 1790
  70852 Ostrava
  597 373 525

  MUDr. Astrid Šuláková PhD.
  - astrida.sulakova@fno.cz
  - 597 373 525

  MUDr. Michael Řepišťák
  - michael.repistak@fno.cz

Spolupracovník MedPed


 1. Nemocnice Nový Jičín a.s.
  Kardiologická ambulance

  Purkyňova 2138/16
  Nový Jičín
  556773285

 2. Odborná ambulance v Ústí nad Orlicí - DA
  Dětská kardiologická ambulance

  Husova 582
  Ústí nad Orlicí
  465 32 41 53

  MUDr. Vlastimil Koditek
  - info@koditek.cz
  - 465 32 41 53, 772 727 027

 3. Cévní Centrum České Budějovice s.r.o.
  Cévní Centrum České Budějovice s.r.o.

  Plavská 99
  37007 Roudné


  MUDr. Tomáš Hauer
  - hauer.tomas@gmail.com

  MUDr. Leona Pávková
  - leonapavkova@centrum.cz

  Mgr. Barbora Kostohryzová
  - bkostenka@seznam.cz

 4. Nemocnice Prachatice - okb
  OKB-H- lipidová poradna

  Nebahovská 1015
  38320 Prachatice
  388 600 403, 602 148 746

  prim. MUDr. Jaroslava Ambrožová
  - ambrozova@nempt.cz
  - 602 148 746

 5. Nemocnice Nové Město na Moravě - DA
  Dětská kardiologická ambulance

  Žďárská 610
  59231 Nové Město na Moravě
  566 683 364

  MUDr. Martin Chalupský
  - martin.chalupsky@seznam.cz
  - 566 683 364

 6. Praktický lékař v Novém Městě na Moravě
  Poruchy metabolismu a výživy, praktický lékař pro dospělé

  Vratislavovo náměstí 12
  59231 Nové Město na Moravě
  566 616 903

  MUDr. Pavel Pávek
  - majklmed@seznam.cz
  - 603 321 988

 7. Kardio interna s.r.o.
  Interní a kardiologická ambulance

  Kollárova 1/664
  78401 Litovel
  728 070 775, 585 341 525

  MUDr. Petra Mašková PhD.
  - petra.maskova@kardiointerna.cz
  - 728 070 775

Spolupracovník 2


  Spolupracovník - kandidát