Časopisy

Athero Review

Odborný časopis garantovaný Českou společností pro aterosklerózu a Slovenskou asociáciou aterosklerózy.

Hypertenze a kardiovaskulární prevence

Odborný časopis České společnosti pro hypertenzi, České společnosti pro aterosklerózu, České asociace preventivní kardiologie ČKS a České asociace srdečního selhání ČKS.

Vnitřní lékařství

Oficiální časopis České internistické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Slovenskej internistickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Domácí partnerské odborné společnosti

Zahraniční partnerské odborné společnosti

Partneři České společnosti pro aterosklerózu