Čestní členové ČSAT

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., F.E.F.I.M.

Prof. Jiří Fröhlich MD, FRCPC

Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

Prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.

Prof. MUDr. Josef Šobra, CSc.

Prof. Anne Tybjærg-Hansen, M.D.

Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc.

Domácí partnerské odborné společnosti

Zahraniční partnerské odborné společnosti

Partneři České společnosti pro aterosklerózu