Čestní členové ČSAT

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., F.E.F.I.M.

Prof. Jiří Fröhlich MD, FRCPC

Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

Prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.

Prof. MUDr. Josef Šobra, CSc.

Prof. Anne Tybjærg-Hansen, M.D.

Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.

Prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc.

Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Domácí partnerské odborné společnosti

Zahraniční partnerské odborné společnosti

Partneři České společnosti pro aterosklerózu