Čestní členové ČSAT

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., F.E.F.I.M.

Životopis

Prof. Jiří Fröhlich MD, FRCPC

Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

Životopis

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

Prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.

Prof. MUDr. Josef Šobra, CSc.

Prof. Anne Tybjærg-Hansen, M.D.

Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.

Prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc.

Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA

Životopis

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Životopis

Domácí partnerské odborné společnosti

Zahraniční partnerské odborné společnosti

Partneři České společnosti pro aterosklerózu