Cena za publikaci

2021-2022

ČSAT z. s. vypisuje soutěž o cenu za nejlepší původní práci publikovanou v odborném časopise za období 2021/2022.

Podmínky soutěže

Výherci soutěže za rok 2020/2021

1. místo – MUDr. Peter Ivák, Ph.D. – IKEM, Praha

Ivák P. et al. „The effect of artificial pulsatility on the peripheral vasculature in patients with a continuous flow assist device“ publikovaný v Canadian Journal of Cardiology, online 2021 June 6; IF=5,234

Ivák P. et al. „Changes in circulating stem cells and endothelial progenitor cells over a 12-month period after implantation of a continuous-flow left ventricular assist device“ publikovaný v Arch Med Sci 2020; 16 (6); 1440-1443; IF=3,318

2. místo – RNDr. Soňa Kauerová, Ph.D. – IKEM, Praha

Kauerová S. et al. “Statins Directly Influence the Polarization of Adipose Tissue Macrophages: A Role in Chronic Inflammation”. Biomedicines (2021 Feb 19); IF=6,081

3. místo – MSc. Ivone Cristina Igreja e Sá Farmaceutická fakulta Hradec Králové

Igreja Sá IC at al. „Soluble Endoglin as a potential biomarker of Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH) development, participating in aggravation of NASH-related changes in mouse liver“. Int J Mol Sci. 2020 Nov 27;21(23):9021; IF=5,923