Cena za publikaci

2019-2020

ČSAT z. s. vypisuje soutěž o cenu za nejlepší původní práci publikovanou v odborném časopise za období 2019/2020.

Podmínky soutěže: 

• Předložená publikace obsahuje výsledky vlastní výzkumné práce věnované problematice aterosklerózy. 

• Práce byla v období od 1.9. 2019 – 31.8. 2020 publikována v impaktovaném časopise nebo v časopise s recenzním řízením. 

• Účastník soutěže je prvním autorem předložené publikace. Jako doplňující materiál však může účastník přiložit další práce s obdobnou tematikou a publikované ve stejném období, na kterých může být uveden jako první autor nebo jako spoluautor. 

• Věk účastníka do 40 let (dosažený v roce, kdy byla práce publikována). 

• Členství v ČSAT alespoň 3 měsíce před odesláním přihlášky do soutěže. 

• Autoři, kterým byla v minulém roce Cena ČSAT udělena, se nemohou letošní soutěže zúčastnit. 

Přihláška do soutěže spolu s kopií předkládané publikace (ev. dalších publikací) musí být zaslána (elektronicky nebo poštou) na adresu ČSAT: Sekretariát ČSAT z.s. Mgr. Šárka Nováková IKEM Vídeňská 1958/9 140 21 Praha 4 e-mail: sekretariat@athero.cz. Termín pro podání přihlášek do soutěže je do 30. 9. 2020. Všechny přihlášky budou posouzeny tříčlennou komisí. 

Vítěz soutěže bude slavnostně vyhlášen na 24. Kongresu ČSAT v Brně v prosinci 2020, kde přednese sdělení shrnující výsledky vítězné práce. Vítězné práce budou oceněny i finanční odměnou. 

Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“).