Cena za publikaci

2023-2024

ČSAT z. s. vypisuje soutěž o cenu za nejlepší původní práci publikovanou v odborném časopise za období 2023/2024.

Podmínky soutěže

Publikační soutěž – podmínky 2024

Výherci soutěže za rok 2022/2023

1.místo – PharmDr. Ester Dohnálková

Dohnalkova E. et al. „Rho-associated protein kinase 1 inhibition in hepatocytes attenuates nonalcoholic steatohepatitis“, AASLD   Hepatology Communications (March 28, 2023), IF 5,701

2. místo –  PharmDr. Ivone Cristina Igreja e Sá, Ph.D.

Igreja Sá I.C. et al. „Labetalol and soluble endoglin aggravate bile acid retention in mice with ethinylestradiol-induced cholestasis“, Frontiers in Pharmacology (January 26, 2023), IF 5,988

3. místo – PharmDr. Katarína Tripská, Ph.D.

Tripska K. at al. „Monoclonal anti-endoglin antibody TRC105 (carotuximab) prevents hypercholesterolemia and hyperglycemia-induced endothelial dysfunction in human aortic endothelial cells“, Frontiers in Medicine (September 07, 2022), IF 3,9