Cena za publikaci

2022-2023

ČSAT z. s. vypisuje soutěž o cenu za nejlepší původní práci publikovanou v odborném časopise za období 2022/2023.

Podmínky soutěže

Výherci soutěže za rok 2021/2022

Komise pro publikační soutěž ČSAT ocenila článek Mgr. Hany Bartuškové – IKEM, Praha

Bartušková H.: „Links between macrophages in perivascular adipose tissue and arterial wall:
A role in atherosclerosis initiation“ publikovaný v Internal Angiology, online 2022 June 29; IF = 2,103