Výpočet rizika

HeartScore Czech Republic

Smyslem programu HeartScore je poskytnout lékařům podporu při optimálním snižování kardiovaskulárního rizika. Jedná se o elektronickou a interaktivní verzi tabulek rizika SCORE z Evropských doporučení pro prevenci KVO, vypracovaných 4. společnou pracovní skupinou evropských společností pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi. 

Domácí partnerské odborné společnosti

Zahraniční partnerské odborné společnosti

Partneři České společnosti pro aterosklerózu