Těhotenství a zdraví u žen s FH: mezinárodní průzkum

Vážení a milí kolegové,

ve spolupráci s pacientskou organizací FH Europe probíhá na mezinárodní úrovni velká dotazníková akce pro ženy s FH, která má za cíl objasnit řadu otázek spojených s průběhem a léčbou onemocnění specificky u žen, zejména s ohledem na období těhotenství a kojení. Snahou je získat údaje alespoň od 1000 žen s FH z různých zemí. Dotazník existuje i v češtině a bylo by pěkné, kdyby do této akce přispělo co nejvíce žen s FH z ČR. Proto prosím, abyste své pacientky o této dotazníkové akci informovali, bližší údaje o možném zapojení jsou v přiloženém letáčku a budou i na stránkách pacientské organizace ČAKO (www.ca-ko.cz), která se spolu s ČSAT podílela na její adaptaci pro české prostředí. Letáček si také můžete stáhnout ze sekce Aktualit v databázi MedPed.

Děkuji za pomoc s šířením dotazníku a přeji krásný zbytek léta,

Tomáš Freiberger