Kongresy a konference

    Hotel Podlesí, Svratka 15, 592 02 Svratka – o náhradním termínu setkání vás budeme včas informovat

    Registrace u koordinátorky projektu Elišky Mitvalské – eliska.mitvalska@medped.cz