Léčba závislosti na tabáku 2024

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci pořádanou Centrem pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Společností pro léčbu závislosti na tabáku a Pracovní skupinou pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, která se bude konat dne 9. dubna 2024 od 12h ve velkém sále ve Děkanátu 1. LF UK v Praze. Program je k dispozici ZDE