Healthy-Heart org.

v srpnu byla spuštěna česká verze informačního portálu pro pacienty, který obsahuje ověřené informace ke KV problematice a je garantovaný Evropskou asociací preventivní kardiologie, u nás Českou asociací PK ČKS. https://www.healthy-heart.org/cs/