Dvě nové publikace o FH s českým spoluautorstvím

Neměly by Vás minout dvě důležité recentní publikace – „Globální pohled na familiární hypercholesterolemii: průřezová studie EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC)“ – Lancet 2021 a „Celosvětové zkušenosti s homozygotní familiární hypercholesterolemií: retrospektivní kohortová studie“ – Lancet 2022.

Spoluautorem obou významných prací je prof. MUDr. Tomas Freiberger, Ph.D. (Centrum kardiovaskulární a transplant. chirurgie, Genetická laboratoř, Brno) a lékaři z center projektu MedPed.

Tycho R Tromp et al. Worldwide experience of homozygous familial hypercholesterolaemia: retrospective cohort study. Lancet 2022

Global perspective of familial hypercholesterolaemia: a cross-sectional study from the EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC). Lancet 2021