Kongresy a konference

    Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové koordinuje za Českou republiku projekt Salzburských seminářů, který nabízí lékařům již od roku 1993 unikátní formu postgraduálního vzdělávání pod záštitou nadace The American Austrian Foundation. Uzávěrka třetího kola seminářů v roce 2022 je 31. května 2022.

    Více informací