Kongresy a konference

    Konferenci pořádá Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku a Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP. 

    Akce začíná v 10:00 ve velkém sále Děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2.