Pozvání na 49. angiologické dny s mezinárodní účastí

Ty letošní se budou konat 29. února – 2. března v hotelu Vienna House by Wyndham Diplomat na Praze 6. Abstrakty vlastních prací nebo kazuistik jsou přijímány do 15. ledna.

Chystané programové bloky přinesou nejen tradiční přednášky s tématy tepennými, žilními a lymfologickými. Jako každoročně Česká angiologická společnost ČLS JEP aktualizuje postupy farmakologické, ale i revaskularizační. Můžete se těšit i na provokující „pro a proti“ sympozia, sekci „hot lines“ s výsledky nových studií a sympozia s novinkami charakteru „state-of-art“ a jako obvykle budou připraveny i praktické workshopy a přenosy z katetrizačních sálů. Pro mladé angiology organizátoři chystají i letos zpracování některých otázek k atestaci formou samostatného minisympozia. Samozřejmostí je vlastní sekce sesterská. V neposlední řadě je vítáno, aby (nejen) mladší kolegové představili své vlastní práce nebo předvedli svého „vaskulárního pacienta roku“ v sekci kazuistik. Abstrakty lze zasílat do 15. ledna 2024. 

Důležité termíny:
Přihlášky do soutěží ČAS o nejlepší publikace za rok 2023: do 10. ledna
Registrace k aktivní účasti (zaslání abstraktu): do 15. ledna
Oznámení o přijetí do programu: do 25. ledna
„Early bird“ registrace: do 31. ledna