27. kongres o ateroskleróze: první důležité informace

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tradiční a již 27. kongres o ateroskleróze, který se uskuteční 7. – 9. prosince 2023 v Hradci Králové.

První oznámení a registraci naleznete na webových stránkách kongresu www.kongrescsat.cz nebo zde:

Termín pro zaslání abstraktů: do 14. září 2023