Příspěvek

Seznamte se s novým složením výboru ČSAT, které vzešlo z podzimních dvoukolových voleb pro funkční období 2023 – 2027.