Příspěvek

Seznamte se s novým složením výboru ČSAT, které vzešlo z podzimních dvoukolových voleb pro funkční období 12/2022 – 12/2027.