Příspěvek

Tato vzdělávací akce proběhne 3. listopadu virtuálně. Kromě řady zahraničních odborníků vystoupí také prof. Michal Vrablik, předseda ČSAT, a doc. Aleš Tomek z Neurologické kliniky FN v Motole.

Registrace