Příspěvek

se uskuteční ve středu 2. listopadu 2022 od 9.00 do 14.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, 120 00 Praha 2. Konferenci pořádá Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku, Centrem pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze. Účast je zdarma. Na akci je třeba se přihlásit. Více informací a přihlášku najdete v přiloženém programu.