Příspěvek

Česká kardiologická společnost pořádá ve dnech 28.-29.11.2022 v Hermitage Hotel Praha konferenci „Czech Cardiovascular Research and Innovation Days 2022“, věnovanou kardiovaskulárnímu výzkumu a výsledkům vlastní vědecké práce. Předpokládá se mezinárodní účast, jednacím jazykem bude angličtina a abstrakty budou publikovány v Cor et Vasa. Přihlášení k aktivní účasti je možné na www.kardio-cz.cz, termín pro zaslání abstraktů je prodloužen do 30.9.2022.