Setkání v Senátu nad screeningem FH u dětí bylo úspěšné

Dne 6. září proběhlo v Senátu Parlamentu ČR mezinárodní setkání odborníků a politiků ze všech zemí EU nad překonáváním překážek v zavedení screeningu FH u dětí ve všech zemích EU. Na základě mimořádně kvalitní a věcné diskuze byla přijata tzv. Pražská deklarace, které vyjádřil důraznou podporu nejen ministr zdravotnictví ČR V. Válek a jeho náměstek J. Dvořáček, ale také předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR, pan doktor Roman Kraus. Přečtěte si Pražskou deklaraci a vyjádřete jí podporu v on-line podpisovém formuláři!

Znění Pražské deklarace si můžete přečíst ZDE a současně se můžete na téže stránce připojit k podporovatelům Pražské deklarace vyplněním jednoduchého formuláře. Domácí politická odezva na požadavek zavést v České republice plošný screening FH u dětí, byla nad očekávání pozitivní – díky senátorovi R. Krausovi proběhnou na podzim důležitá první jednání jak na půdě zdravotního výboru Senátu, tak Poslanecké sněmovny, která by měla posunout proces implementace screeningu významně dál. Současně budou probíhat nezbytná jednání se zástupci zdravotních pojišťoven a dětských lékařů – vedení SPLDD a OSPDL ČLS JEP bylo přizváno již na meeting do Senátu 6. září.

Setkání, které proběhlo pod záštitou českého předsednictví Radě EU, organizovala česká pacientská organizace Diagnóza FH, z.s. společně se zastřešující organizací FH Europe. Česká společnost pro aterosklerózu akci zaštítila a podpořila.

Zleva: předseda ČSAT M. Vrablík, CEO FH Europe M. Daccord, předsedkyně Diagnózy FH, z.s. Z. Cimická, vedoucí projektu MedPed T. Freiberger, předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR R. Kraus