Návrh KDP „Poskytování distanční péče“ k veřejné oponentuře

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu Klinických doporučených postupů (dále „KDP“) návrh KDP k veřejné oponentuře:

KDP-AZV-49 Poskytování distanční péče 
garant prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA.

Pro připomínkování uvedeného návrhu KDP byl vytvořen formulář „Veřejná oponentura“, který je umístěn na stejném odkaze a je možné ho vyplnit do 14.9.2022. Připomínky k návrhu KDP mohou být jakéhokoliv charakteru, ale musí obsahovat návrh změny odpovídající zásadám EBM, v opačném případě nemůže být připomínka akceptována.

Odkaz na návrh KDP-AZV-49 Poskytování distanční péče a formulář „Veřejná oponentura“ najdete ZDE