Výzkum NASH na stáži na Mayo Clinic – očima držitelky stipendia ČSAT

Díky stipendiu České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) mohla Ivone Igreja Sá z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové vycestovat do Spojených států amerických a přihlásit se na šestiměsíční stáž, která probíhala od ledna do července letošního roku v Laboratoři imunobiologie jaterních onemocnění na Oddělení gastroenterologie a hepatologie Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě.

O předmětu jejího výzkumu a činnosti na stáži si můžete přečíst v zajímavé zprávě samotné držitelky stipendia.