Příspěvek

Dovolujeme si Vás pozvat na mimořádný klinický seminář 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze s názvem: “Diabetes, kardiorenální a metabolická onemocnění: doporučení pro mezioborový přístup, pohled z USA”, který proběhne v pondělí 4. dubna 2022 od 13:00 hod v Charvátově sále, U Nemocnice 1, Praha 2.