Byly publikovány „2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice“

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) a následně online i v časopise European Heart Journal byly 30. září zveřejněny nové doporučené postupy ESC týkající se prevence aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi. Tato aktualizace přichází po šesti letech a problematiky se chápe velmi komplexně. Objevuje se zde i nové pojetí klasifikačního systému SCORE, které bude žádoucí implementovat i do české klinické praxe.

Doporučení jsou uvedena jak pro zdravé dospělé všech věkových kategorií, tak pro pacienty s prokázaným KV onemocněním nebo diabetem. Určení, kdo bude mít největší prospěch z preventivní léčby (hypertenze, dyslipidemie), je pro preventivní úsilí klíčové, a proto je odhad rizika KV onemocnění základním bodem doporučení. Nový nástroj, SCORE 2, nyní zohledňuje riziko nejenfatálních infarktů myokardu a mozkových příhod, ale i riziko nefatálních příhod, což je změna oproti původnímu systému SCORE. Dále je k dispozici samostatný nástroj SCORE 2-OP pro „starší osoby“ (ve věku 70 let a více), který zohledňuje konkurenční riziko úmrtí z jiných příčin.Cílové hodnoty pro krevní lipidy, krevní tlak a glykémii u diabetu zůstávají stejné, tak jak je doporučila nedávná guidelines ESC týkající se léčby dyslipidémií, hypertenze nebo diabetu. Česká kardiologická společnost a Česká asociace preventivní kardiologie již ustanovily pracovní skupinu, která vypracuje souhrn doporučených postupů v češtině. Tento souhrn bude publikován a prezentován v co nejkratší době. „Tabulky SCORE 2 mají verze pro celkem čtyři rizikové regiony, Česká republika v tomto kontextu spadá do druhého nejvyššího rizikového clusteru, tedy do zemí s vysokým rizikem. Nové je i to, že pro starší populaci osob mají být používány modifikované tabulky SCORE 2-OP, které jsou nově rekalibrovány a eliminují tak nadhodnocení rizika ve vyšších věkových kategoriích,“ uvedl prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda ČSAT, a dodal, že nová stratifikace rizika je velmi praktická a lékaři by se měli naučit s ní pracovat. Jiné je i grafické ztvárnění tabulek SCORE, typické barevné čtverce vystřídaly drobné terčíky (viz obr. níže). „Rád bych ale připomněl, že riziko pacientů lze posuzovat pohodlně pomocí webových stránek a aplikací, například na stránkách u-prevent.com jsou konsolidovány všechny nástroje pro odhad cévního rizika, již včetně SCORE 2,“ doporučil.

Odkaz na originální dokument: ZDE