Cyklus webinářů ČSAT v roce 2021 – sledujte nás!

Cyklus webinářů v roce 2021 navazuje na předchozí úspěšné vzdělávací akce ČSAT ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi. Zaměřovat se budou na vaskulární problematiku, kardiovaskulární prevenci, metabolické rizikové faktory a jejich management.

Podle tématu budou ke spolupráci zvány další odborné společnosti i Česká lékařská komora, která webinářům udělila akreditaci. Moderátor a odborný garant webinářů: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.