Příspěvek

Dovolujeme si vás pozvat na zcela nový Garantovaný kurz ČLnK –
Screening kardiovaskulárních onemocnění. Jeho cílem je získání teoretických
i praktických dovedností lékárníků k realizaci screeningu arteriální hypertenze a hypercholesterolemie
v lékárnách.

Odborným garantem kurzu je Česká společnost pro aterosklerózu. Kurz proběhne dne 13. září 2021.