Příspěvek

Průzkum má název Léčba přípravky snižujícími hladinu lipidů v séru u pacientů ve velmi vysokém riziku kardiovaskulárních příhod v klinické praxi v Česku a je zaměřen na získání reálných klinických dat týkajících se léčby pacientů s dyslipidemií ve vysokém KV riziku v běžné klinické praxi.

Studii provádí společnost CEEOR s.r.o. ve spolupráci s ČSAT a bude realizována u 100 lékařů (kardiologů, internistů) z celého území České republiky. Každý ze zařazených lékařů bude dokumentovat léčbu svých 10 pacientů. Sběr dat probíhá od května do července 2021. V případě zájmu prosím kontaktujte paní Brecíkovou na katarina.brecikova@ceeor.com nebo telefonicky na čísle +421 948 320 663.