Příspěvek

S lítostí oznamujeme, že 12. listopadu 2020 zemřel ve věku 95 let prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., přední osobnost, která celá desetiletí významně formovala podobu české kardiologie a která se výrazně prosadila i v zahraničí. Čest jeho památce.

Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc. ( nar. 31.3. 1925 v Plzni) na archivním snímku