Příspěvek

Výroční 89. kongres EAS se uskuteční 30. května – 2. června 2021 ve finských Helsinkách. Abstrakta posílejte do 12. ledna 2021! Více informací.