Příspěvek

S radostí oznamujeme, že tři členové Výboru ČSAT dokázali navzdory náročné práci pro Společnost završit také svou akademickou kariéru a stali se profesory. K profesuře srdečně gratulujeme Tomáši Freibergerovi, Davidu Karáskovi a Pavlu Kramlovi.