Příspěvek

Jaká je normální hladina cholesterolu v krvi a jak vysokou mívají lidé s familiární hypercholesterolémií? Na tyto důležité otázky odpovídala v Českém rozhlase Plzeň prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. z výboru ČSAT. Týž den v Českém rozhlase vystoupily i zástupkyně pacientské organizace (mgr. Zdeňka Cimická, mgr. Kristýna Čillíková), aby posluchačům přiblížily problematiku FH, zdůraznily důležitost preventivních prohlídek a představily nejzajímavější osvětové projekty pacientské organizace.

Záznamy si můžete poslechnout zde:

Prof. Hana Rosolová

Pacientská organizace Diagnóza FH, z.s.