Tisková konference ČSAT a Diagnózy FH, z.s.

10. září proběhla v Charvátově sále III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze tradiční jarní tisková konference ČSAT na téma Cholesterol – tichý zabiják.

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda ČSAT a předseda Asociace preventivní kardiologie ČKS, upozornil na vysokou prevalenci a incidenci KV onemocnění v České republice, připomněl problematiku familiární hypercholesterolemie a věnoval se také adherenci pacientů s chronickými onemocněními (průzkum IQVIA k Týdnu adherence 2019). Pro novináře byl velmi zajímavý také průzkum v síti lékáren Dr. Max, který se může pochlubit více než 30 000 respondenty. Ze zcela nových dat byl zmíněn projekt LipitenCliDec, který mapoval zdravotní charakteristiky pacientů praktických lékařů s nedostatečně kompenzovanou hypertenzí a dyslipidemií.

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Druhý řečník, doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D., představil novinářům dvouletý pilotní projekt novorozeneckého screeningu familiární hypercholesterolemie (FH) Czech-IN, který připravuje ČSAT společně s Národním screeningovým centrem (NSC) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Pokud se potvrdí předpoklady, je velká šance, že se vyšetření vedoucí k odhalení FH stane součástí rutinního screeningu u novorozenců. Předpokládá se, že pilotní projekt zachytí 40 novorozenců s FH, a pokud se podaří vyšetřit další členy rodiny, mohl by celý projekt vést k nalezení až 120 nových pacientů s FH. Při zavedení celoplošného screeningu by pak při 100 000 porodech ročně bylo možné zachytit až 1 200 lidí s FH.

doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.

Třetím řečníkem byl vzácný host, prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., přednosta II. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a předseda České kardiologické společnosti (ČKS). Připomněl, že Česká republika je na špičkové úrovni v péči o akutní infarkty myokardu, nicméně v rizikovosti populace jsme na tom hůře než západoevropské země. Apeloval proto na potřebu zodpovědnosti za vlastní zdraví a využívání optimálně nastaveného systému bezplatných preventivních prohlídek u pediatrů a praktických lékařů.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Na tiskové konferenci byla přítomna také mgr. Zdeňka Cimická, předsedkyně pacientské organizace Diagnóza FH, z.s.

Mgr. Zdeňka Cimická

Tisková konference nabývá na atraktivitě nejen dobře uchopeným tématem, ale i přítomností reálného pacienta, který je ochoten podělit se se svým příběhem. Tentokrát jsme přivítali paní Věru, která žije s FH a je léčena inhibitorem PCSK9.

Pacientka, paní Věra