Příspěvek

11. února 16:30 – 18:00 odvysíláme na www.lecbadlp.cz první webinář z Cyklu interaktivních on-line webinářů na téma Kardiovaskulární prevence a diabetes. Moderátor a odborný garant: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. Odborná záštita akce: ČSAT a PS PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS.

Program webináře:

  • Shrnutí nových epidemiologických dat k DM a preDM
  • Zamyšlení nad hypertenzí a významem intervence v kontextu diabetu
  • Algoritmy antihyperglykemické léčby
  • Komentáře ke starým a novým léčebným postupům u DM

Přednášející:

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., doc. MUDr. David Karásek, Ph.D., As. MUDr. Jan Škrha, Ph.D., prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Prosíme, registrujte se na webu www.lecbadlp.cz pro zasílání reminderů potvrzení o účasti. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena 2 kredity.