Příspěvek

Document Reducing the Clinical and Public Health Burden of Familial Hypercholesterolemia – A Global Call to Action vyšel 2. ledna 2020 v časopise JAMA Cardiology. Podíleli se na něm také členové ČSAT.

Nadace FH Foundation a World Heart Federation (WHF) 2. ledna 2020 zveřejnily celosvětovou „Výzvu k akci“ týkající se familiární hypercholesterolemie (FH) jako nesmírně podceněného a nedostatečně diagnostikovaného a léčeného onemocnění. Výzva byla publikována v prestižním časopise JAMA Cardiology a autorem je mezinárodní panel odborníků, zástupců pacientských organizací, představitelů systémů veřejného zdraví a jednotlivců – pacientů s FH z celkem 40 zemí. Na dokumentu se podílel také vedoucí českého projektu MedPed doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. a místopředsedkyně spolku Diagnóza FH, z.s., mgr. Kristýna Čillíková. Dokument podtrhuje právě do očí bijící nedostatky ve screeningu a doporučenými postupy vedené terapii FH, nejčastější příčiny závažných kardiovaskulárních onemocnění.

Mezinárodní koalice byla v roce 2018 dvakrát svolána nadací FH Foundation a WHF, a to v Marina Del Ray v Kalifornii a v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, aby přezkoumala a aktualizovala klíčová doporučení vydaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v její zprávě o FH z roku 1998. Po 20 letech od vydání dokumentu WHO bylo bohužel v jednotlivých zemích systematicky prováděno jen málo z těchto doporučení, proto až devět z 10 osob narozených s FH nebylo v klinické praxi diagnostikováno. 

„Familiární hypercholesterolemie představuje bezprecedentní příležitost k prevenci srdečně-cévních chorob na celém světě,“ říká Katherine Wilemon, zakladatelka a generální ředitelka FH Foundation, a dodává: „Cílem nás, autorů Výzvy, je zdůraznit, že jsme už dříve měli odborné poznatky a účinnou terapii k tomu, abychom zastavili dědičné kardiovaskulární choroby, ale dovolili jsme, aby generace rodin zůstaly bez odpovídající péče. Je proto na čase zabývat se familiární hypercholesterolemií jako prioritou veřejného zdraví.“

Koalice v dokumentu Výzvy (tzv. FH Global Call to Action) cituje množství vědeckých dat a důkazů, popisuje vývoj nových léčebných možností a technologický pokrok v oblasti diagnostiky a léčby FH – vše má být impulsem k tomu, aby se zodpovědné osoby z oblasti veřejného zdraví zavázaly k včasnému screeningu FH a ke koordinované celoživotní péči o velkou a zranitelnou populaci pacientů s FH.

„Úspěch konkrétních doporučení, která dnes vydáváme, bude záviset na podpoře jednotlivých vlád, a proto je nyní společně adresujeme jako jednotná mezinárodní komunita,“ uvedl Jean-Luc Eiselé, generální ředitel WHF. „Každá z partnerských organizací se zavazuje prosazovat zlepšování a rozšiřování péče o pacienty s FH ve svých zemích.“

POZN.: ORIGINÁL VÝZVY V JAMA CARDIOLOGY: https://1url.cz/qzt7y

VÝZVA BUDE V NEJBLIŽŠÍCH TÝDNECH PŘELOŽENA DO ČESKÉHO JAZYKA A OKOMENTOVÁNA.