Příspěvek

Představujeme výherce Publikační soutěže za rok 2018 – 2019

1. Mgr. Tereza Dusilová – Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie, IKEM Praha

Dusilová T. et al. Different acute effects of fructose and glucose administration on hepatic fat content. The American Journal of Clinical Nutrition; 2019 Jun 1; 109(6):1519-1526, IF = 6,568.

2. Mgr. Matej Vicen – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vicen M. et al. Regulation and role of endoglin in cholesterol-induced endothelial and vascular dysfunction in vivo and in vitro. The FASEB Journal; 2019, Vol. 33: 6099-6114, IF = 5,391.

O 3. místo se podělily dvě autorky:

MUDr. Alena Krajčoviechová, Ph.D. –  Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice Praha

Krajčoviechová A. et al. Uromodulin in a pathway between decreased renal urate excretion and albuminuria. American Journal of Hypertension; April 2019, 32(4), 384-392, IF = 2,53.

  a Mgr. Soňa Kauerová, Ph.D. (roz. Čejková) – Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, IKEM Praha

Čejková S. et al. The effect of cytokines produced by human adipose tissue on monocyte adhesion to the endothelium. Cell Adhesion & Migration; 2019, Vol. 13, NO.1, 293-302, IF = 3,296.