Příspěvek

ČSAT z. s. vypisuje soutěž o ceny za nejlepší posterové prezentace v moderované diskusi na 24. Kongresu o ateroskleróze, Brno, 3. – 5. 12. 2020 

Podmínky soutěže: 

• Věk prvního autora do 40 let 

• Zařazení zaslaného posteru do skupiny 8 moderovaných 

• Nezbytná přítomnost prvního autora na kongresu 

• Zaslání pdf verze posteru komisi nejpozději 5 dnů před zahájením kongresu na adresu sekretariátu sekretariat@athero.cz (účastníky vyzve sekretariát) 

• Účastník, který zvítězil v minulém roce, se soutěže nemůže zúčastnit 

• Do soutěže je možné přihlásit pouze jeden poster 

Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“).