ZPRAVODAJ
ročník: 2017
číslo: 2
Milí členové ČSAT,

před Šobrovým dnem, významnou odbornou událostí naší Společnosti, Vám přinášíme další elektronický Zpravodaj. Najdete v něm tradičně upozornění na zajímavé a důležité akce a tentokrát i podrobnější ohlédnutí za nedávno skončeným 85. kongresem EAS, který se, jak dobře víte, konal po 12 letech opět v Praze.
Obzvláště upozornit bych Vás ale chtěl na právě probíhající volby do výboru ČSAT na příštích pět let. Dne 31. května byl deadline 1. kola na odeslání volebních obálek s návrhy nových členů výboru ČSAT, které vybíráme ze všech 287 stávajících členů Společnosti. Pevně věříme, že se o složení výboru, který bude v dalších letech ovlivňovat činnost a směřování ČSAT, zajímáte a jste ve volbách aktivní. Volební komise se sejde 15. června a z došlých platných volebních lístků sestaví kandidátku (pořadí 20 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, dle platných Stanov) pro 2. kolo voleb, které uzavřeme 31.10. 2017 – sledujte, prosím, stránky www.athero.cz, kde najdete aktuální podrobnosti.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a těšíme se na Vaše podněty a připomínky k činnosti ČSAT, které můžete kdykoli směřovat na e-mail komunikace@athero.cz.

S přáním krásného začátku léta

Michal Vrablík, předseda ČSAT
P.S. Na viděnou na Šobrově dni 2017 již 7. června v Lichtenštejnském paláci v Praze
FacebookAKTUALITYŠobrův den

XXI. kongres o ateroskleróze


7. - 9. prosince 2017
NH Collection Olomouc Congress
III. Česko-slovenská lipidová akademie


20. - 21. 10. 2017
Mikulov, Hotel Galant

Více informací
Cyklus webinářů


Chcete se dozvědět, co je nového v oblasti hypolipidemické léčby a kardiovaskulární prevence?

Pozvánka na webinář
International atherosclerosis research school


Tradiční letní škola se koná 20 - 26. 8. 2017

Informace o grantu - termín do 20. 6. 2017
IUA Course for Young Vascular Specialists


IUA kurz 6. - 10. 7. v Praze

Podrobnosti
Cestovní grant


ČSAT vypisuje soutěž o finanční podporu na úhradu registračního poplatku a ubytování pro účastnice/účastníky 21. kongresu o ateroskleróze, Olomouc, 7. – 9. 12. 2017 - 5 míst.

Podrobnosti a termíny
Upozornění na ISA 2018 a EAS 2018


EAS 2018 - Lisabon, 5. - 8. 5. - Info
ISA 2018 - Toronto, 9. - 12. 6. - Pozvánka
Informace o dění ve Spolku Diagnóza FH


vyšlo nové číslo Zpravodaje FH
ODBORNÁ ČÁST

Ohlédnutí za satelitními symposii konanými u příležitosti 85. kongresu EAS v Praze


zpráva o satelitech
FOTOGRAFIE pro členy
PHOTOBOOK
Rozhovor s doc. M. Vrablíkem o kongresu, publikovaný v Hospodářských novinách
Články držitelů grantu:
Je na obzoru účinná léčba hypertriglyceridemie? - Mgr. Barbora Vitverová
Vše souvisí se vším - Prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
Nekódující RNA hrají významnou roli v progresi aterosklerózy - RNDr. Lucie Schwarzová, Ph.D.
Nová lncRNA hraje jednu z klíčových rolí při regulaci buněčného efluxu cholesterolu u lidí - RNDr. Dana Dlouhá Ph.D., Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha
Pohled molekulárně-genetický - Ing. Aleš Hořínek, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha


Partneři společnosti:
Amgen s.r.o. AOP Orphan Dr.Max KRKA
MSD Mylan Pharmaceuticals Pfizer RichterGedeon
sanofi-aventis s.r.o. Servier Teva Pharmaceuticals
© 2017 Česká společnost pro aterosklerózu. All rights reserved.