ZPRAVODAJ
ročník: 2016
číslo: 2
Vážení a milí kolegové, přátelé,

připravili jsme pro vás další Zpravodaj ČSAT shrnující podstatné ze života Společnosti i událostí, které nás zajímají. Nechybí informace z proběhlých setkání a konferencí a můžeme být rádi, že se zástupci z řad našich členů „neztratili“ a přinášejí nám ve svých zprávách vlastní postřehy z akcí, na nichž byli podpořeni cestovními granty ČSAT. Dále se dočtete, jak letos proběhl historicky první Týden FH a hned musíme poděkovat našim partnerům z pacientského spolku Diagnóza FH – opravdu to byla velká práce, ale povědomí o onemocnění familiární hypercholesterolemií zcela jistě opět vzrostlo. V příspěvku profesora Rudolfa Poledne se vrátíme i k jedné smutné události, odchodu zakladatele klinické lipidologie prof. Richarda Havla ze San Francisca. Ale hledíme i kupředu a pohled do kalendáře odborných akcí nás nenechává na pochybách, že tento podzim bude velmi rušný. Zajímavý program nabídne druhý ročník Česko-slovenské lipidové akademie, který připravujeme ve spolupráci se Slovenskou asociací aterosklerózy. Využijte poslední příležitosti k registraci. Za organizátory vám mohu slíbit, že nebudete litovat. Nechybí ani pozvání na mezinárodní akci s tematikou familiární hypercholesterolemie, o níž se bude rokovat koncem listopadu ve Varšavě.
Jako každý rok se ale všichni nejvíce těšíme na setkání ve Špindlerově Mlýně. To letošní bude ve zvláště slavnostním duchu - vždyť ČSAT existuje už 20 let. A protože to, jak a zdali se takové setkání povede záleží na programu, připomínáme, že na zaslání abstrakt a přihlášku k aktivní účasti už mnoho času nezbývá - deadline pro zaslání abstrakt je do 6.10! Takže neváhejte a pište!

S přáním hezkých podzimních dní,
Michal Vrablík
FacebookAKTUALITY20. kongres o ateroskleróze

Deadline pro abstrakta, která budou publikována v časopise Atheroreview, je 6. 10.

Pozvánka
2. česko-slovenská lipidová akademie


21. - 22. 10. 2016 Hotel Galant, Mikulov

Pozvánka
EAS Symposium ve Varšavě


25. - 27. 11. 2016 Varšava

Program
Odborná konference „Pohyb a výživa“


19. 10. IKEM Praha

Pozvánka a program
Zpráva z letní školy

Přečtěte si zprávu z letní školy iASR v Hambruku od Mgr. Barbory Vitverové zde a Mgr. Terezy Bláhové zde.
Zprávy z dalších akcí

Zpráva z pracovního setkání MedPed v Rančířově, zde.

Sekce ČSAT na XXIV. výročním sjezdu ČKS, zde.

XXX. Šobrův den, zde.

EAS 2016 v Innsbruku, zde.
Týden familiární hypercholesterolemie poprvé v ČR

Ve dnech 19. - 22. 10. proběhl v Česku vůbec poprvé Týden familiární
hypercholesterolemie.

Zpráva z akce.
Ohlédnutí za prof. Richardem J. Havlem


Letos na jaře zemřel v 91 letech přední americký lipidolog a vědec Richard J. Havel. Dick byl třetí generací imigrantů z Novohradských hor do USA. Přesto, že první generace začínala ve skrovných poměrech, rodina se rychle etablovala. Dickova teta už byla sólistkou opery v San Franciscu.
Dick se narodil v deštivém Seattlu a absolvoval medicínu na Oregon Medical School v r. 1949. Hned po universitě se se svojí manželkou Gini přestěhoval na východní pobřeží, kde absolvoval rezidenturu na Cornellu. Na klinickém pracovišti zůstal ještě jeden rok jako chief resident, ale jeho intenzivní vztah k vědě jej posunul do National Institute of Health. Pamatoval tedy úplné začátky této instituce, která vznikla po druhé světové válce a dnes představuje neuvěřitelně rozsáhlou centrální vědeckou instituci v medicíně nejen v USA. Z pobytu v NIH pochází také nejcitovanější Dickova práce o separaci lipoproteinových frakcí ultracentrifugou; metodický postup používáme dodnes.
V r. 1956 se Havlovi přestěhovali zpět na západní pobřeží a Dick nastoupil a spoluzakládal Cardiovascular Research Institute na University of California, San Francisco. V letech 1971-1996 byl ředitelem této instituce a pracoval zde až do posledních měsíců svého života. Zásadním přínosem pro poznání metabolismu lipoproteinů a jejich vztahu k ateroskleróze jsou práce popisující vznik a metabolismus lipoproteinů bohatých na triglyceridy, reverzního transportu cholesterolu a struktury a funkce HDL částic. Jeho práce také prvně prokázala, že snížení koncentrace aterogenních lipoproteinů redukuje velikost aterosklerotického plátu. Nepoznal jsem nikoho, kdo by měl tak komplexní znalosti patogeneze hyperlipoproteinémie a aterosklerózy. To byl také důvod, proč viděl daleko dopředu a před 30 lety se vyjádřil, že ateroskleróza je nemoc jater.
Dick byl také centrem celé rodiny. S Gini, milující manželkou a bioložkou, měli tři syny a nejmladší dceru. Julie o své rodiče pečovala v posledních letech. Syn Peter je pokračovatelem rodinné tradice jako endokrinolog a vědec na Berkeley.
Dick obdržel řadu předních světových cen a hodností. Řadu let byl šéfredaktorem časopisu Journal of Lipid Research.
Po sametové revoluci se Dick výrazně zasloužil o získání rozsáhlého grantu US Agency for International Development s názvem „Program for Reduction of Cardiovascular and Cerebrovascular Diseases in the Czech Republic“. Tento projekt přispěl k profesnímu růstu řady českých lékařů. V rámci tohoto projektu získala řada našich lékařů první zkušenosti se statiny (zásluhou výrazného daru firmy MSD) a kyselinou nikotinovou. V té době se stal Dick po desetiletích profesního kontaktu blízkým osobním přítelem. Do České republiky se vracel rád, jednou dokonce se všemi syny, dcerou a vnoučaty.
Jsem si jist, že Dick vryl hlubokou brázdu do profesních znalostí českých spolupracovníků, stejně jako vychoval řadu post-doců nejen v USA, ale i v zemích od Portugalska po Japonsko.

R. Poledne srpen 2016


Partneři společnosti:
Mylan Pharmaceuticals Actavis Amgen s.r.o. Astra Zeneca
BristolMyersSquibb KRKA MSD Pfizer
RichterGedeon sanofi-aventis s.r.o. Servier Teva Pharmaceuticals
Dr.Max AOP Orphan
© 2016 Česká společnost pro aterosklerózu. All rights reserved.