ZPRAVODAJ
ročník: 2017
číslo: 1
Vážení členové ČSAT,

právě nahlížíte do letošního prvního elektronického Zpravodaje ČSAT, který pro Vás chystáme nad rámec informačních newsletterů.
V posledních několika měsících zaznamenáváme zvýšený počet žádostí o členství v ČSAT, což nás samozřejmě velmi těší a věříme, že takový zájem ze strany odborné veřejnosti je kýženým důsledkem naší dlouhodobé snahy přinášet kvalitní a zajímavé možnosti postgraduálního vzdělávání a snahy podporovat výzkumnou práci v oblasti aterosklerózy.
I v letošním roce pro Vás chystáme řadu zajímavých akcí, jejichž přehled najdete v tomto Zpravodaji nebo kdykoli na webu athero.cz. Jak jistě víte, v dubnu bude ČSAT spoluorganizátorem a hostitelem velevýznamného výročního odborného setkání, 85. kongresu EAS (www.eas2017.com).
Program kongresu je velmi atraktivní a nadále je možné se registrovat (s potěšením konstatujeme, že k dnešnímu dni je evidováno už více než 100 českých registrací). Máte jedinečnou možnost vyslechnout přednášky světových špiček jako jsou prof. Hansson, Ginsberg, Tall, Catapano, Libby, Packard, Nicholls a seznámit se exkluzivně s tématy, která hýbou naším oborem (např. první prezentace výsledků studie FOURIER v Evropě, nové léčebné možnosti a diagnostické postupy, klinické semináře pro pokročilé). Současně můžete komunikvat s kolegy z celého světa během sociálních částí programu (Networking evening, Young Investigators Night, Welcome party atd.).
Speciálně bychom Vás chtěli upozornit i na satelitní meetingy ČSAT konané u příležitosti kongresu EAS: Novel Biomarkers of CVD Risk: Focused on Peripheral Atherosclerosis (22. dubna) a Paediatric familial hypercholesterolemia (27. dubna, více k oběma akcím níže).
Protože na konci března vyprší lhůta pro uhrazení členského poplatku ČSAT pro rok 2017, dovolujeme se Vám připomenout, že požadovanou částku 200 Kč můžete pohodlně uhradit převodem na účet č. 75805399/0800; v účelu platby uveďte prosím iniciálu křestního jména a vaše příjmení (např. F. Novák). Členské benefity se snažíme stále rozšiřovat, naposledy například o časopis AtheroReview, který dostáváte do poštovních schránek zdarma, chtěli bychom však připomenout i další možnosti: členstvím v ČSAT se nyní stáváte tzv. national society members s vybranými právy k informacím od EAS. Jde např. o časopis Atherosclerosis, newsletter EAS, EAS Academy a další viz http://www.eas-society.org/?page=membership_types.
Další unikátní možností je absolvování online e-learningového programu EAS s názvem Education in Familial Hypercholesterolaemia. Tento kurz lze absolvovat kdykoli, je určen lékařům různých specializací, ale i nelékařským zdravotnickým profesionálům. Úspěšné složení kurzu je završeno EAS Certificate of Excellence in FH, akreditovaným European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC). Členové EAS mohou kurz absolvovat za poplatek 250 Eur, nečlenové pak za 500 Eur. V současnosti hledáme možnosti, jak absolvování kurzu pro zájemce z řad členů ČSAT podpořit.
Léčíte pacienty s familiární hypercholesterolemií a máte ordinaci na severu Čech? Pozvěte je na seminář spolku Diagnóza FH, který se bude konat 24. května v Jičíně (pozvánku viz níže). Na programu bude léčba FH a hodně času bude díky účasti nutriční terapeutky věnováno výživě osob s FH. I vy či Vaše zdravotní sestra však můžete využít příležitosti a semináře se zúčastnit. Pokud je pro Vás Jičín daleko, ale víte, že větší počet Vašich nemocných by podobný seminář uvítal, napište na komunikace@athero.cz a zástupci spolku se pokusí o organizaci akce i ve Vašem městě.

Děkujeme Vám, že aktuálnímu Zpravodaji ČSAT věnujete pozornost, děje se toho hodně a sledováním našich informačních zdrojů o nic důležitého nepřijdete. Nezapomeňte si také do svých diářů zapsat termín 7. června (Šobrův den v Praze) a 7.-9.12. (21. kongres o ateroskleróze, tentokrát v Olomouci). Další akce ČSAT najdete v kalendáři.

S přáním krásného závěru zimy

Michal Vrablík za výbor ČSAT
FacebookAKTUALITYKalendář akcí ČSAT

Satelitní sympozium ke kongresu EAS


22. 4. Novel Biomarkers of CVD Risk: Focused on Peripheral Atherosclerosis

Lindner Hotel Prague Castle, Strahovská 128, Praha
Satelitní sympozium ke kongresu EAS


27. 4. PAEDIATRIC FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA

KC Vavruška, Karlovo nám. 317/5, Praha
Benefiční galavečer Diagnóza FH

Studie FOURIER


Společnost Amgen 3. února oznámila, že léčba evolokumabem (Repatha) vedla ve studii FOURIER ke snížení rizika kardiovaskulárních (KV) příhod u pacientů s klinicky zřejmým KV onemocněním vzniklým na podkladě aterosklerózy.

VÍCE ZDE
SEMINÁŘ - Jak si poradit s vysokým cholesterolem?


Pro koho: Pro pacienty s familiární hypercholesterolemií (FH) a jejich rodiny. Vítáni jsou ale i lékaři - i pro ně může být v programu leccos zajímavého.

Jičín, 24. května 2017 od 16:00

POZVÁNKA
ČSAT nově najdete na Facebooku

Ohlédnutí za 20. kongresem o ateroskleróze


Začátkem prosince tradičně ovládli hotel Harmony ve Špindlerově Mlýně odborníci na prevenci, diagnostiku a léčbu aterosklerózy a jejích komplikací, promísení s kolegy, především mladými, věnujícími se základnímu výzkumu. Právě důraz na původní výzkum a nezávislost odborného programu činí Kongres o ateroskleróze jedinečným.

Vlajková akce České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) loni oslavila 20. jubileum. I tentokrát se podařilo sestavit atraktivní program, který přilákal více než 330 lékařů. Celkem se však do Špindlerova Mlýna sjelo na 400 registrovaných účastníků, pro něž bylo připraveno celkem 680 minut odborných sdělení. „Tradičně na kongresu míváme odborný blok přichystaný některou z partnerských odborných společností, jejíž zástupci se na aterosklerózu snaží podívat očima své specializace. V minulosti tak vznikly velice zajímavé přednášky. U příležitosti dvacátých narozenin našeho kongresu jsme se ale rozhodli uspořádat slavnostní blok, v němž dostaly slovo světově známé osobnosti české vědy nebo medicíny,“ popsal zlatý hřeb programu předseda ČSAT, doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. Pohled imunologa na proces aterosklerózy tak nabídla prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.,imunoložka specializující se na imunoonkoterapii a na výzkum směrovaných léčiv v rámci terapie nádorových onemocnění, mikrobioložka a bývalá ředitelka Mikrobiologického ústavu AV ČR. Ve své přednášce připomněla, že v patogenezi aterosklerózy hraje důležitou roli specifická i nespecifická imunita a imunitní procesy při ateroskleróze mohou být pro- i protizánětlivé, tedy antiaterogenní. Zajímavé je, např. střevní mikrobiom, důležitá složka imunitního systému, může proces aterosklerózy rovněž potencovat, nebo naopak může působit protektivně. Za “hodné” mikoorganismy jsou v tomto ohledu považovány např. Lactobacillus Plantarum, Fusobacterium Nucleatum, Firmicute nebo Bacteroides, za nepříznivé pak např. Helicobacter Pylori. Prof. Říhová uvedla i to, že antiaterogenní působení statinů částečně závisí i na jejich imunomodulačních vlastnostech. Je známo, že statiny zvyšují počty T-regulačních buněk, expresi GARP, produkci TGF-beta nebo zvyšují eNOS a naopak snižují produkci prozánětlivých interleukinů (IL-17, IL-6, IL-1beta) nebo procento Th1 a Th17. Statiny také ovlivňují DC buňky a endoteliální buňky, poměr Th1 a Th2 a množství Th2 cytokinů. Druhý pozvaný odborník byl prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr.h.c., jehož v roce 2014 a 2015 zařadil Web of Science mezi nejcitovanější české vědce světa. Jeho zásadním vědeckým počinem je zejména objev nepravé vodíkové vazby, objasnění role patrových interakcí v DNA a bioproteinech a vysvětlení úlohy disperzní energie v biomakromolekulách. Prof. Hobza, který v současnosti působí jako "Distinguished Chair" na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, a profesor fyzikální chemie na Karlově Univerzitě v Praze a Palackého Univerzitě v Olomouci, věnoval svou přednášku procesu vývoje nových léků a připomněl úspěšný vědecký příběh profesora Antonína Holého. Do třetice ve slavnostním bloku vystoupil prof. MUDr.Richard Češka, CSc., vedoucí Centra preventivní kardiologie na III. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze, který patří mezi přední odborníky na terapii hyperlipoproteinemií a v posledních letech se naplno věnuje především rozvoji projektu ScreenPro FH, jehož je zakladatelem a vedoucím. Cílem tohoto projektu je zlepšit časnou detekci familiární hypercholesterolemie v zemích střední, jižní a výhodní Evropy.
Výroční kongres ČSAT je každoročně místem pro předání významných ocenění, jejichž tradici ČSAT dlouhodobě udržuje. Cenu za nejlepší publikovanou původní práci za období 2015-2016 převzal MUDr. Petr Ivák z IKEM (publikace v Int J of Cardiology, impact factor 4,6), mgr. Kateřina Zemánková z IKEM (publikace v Metabolism: clinical and experimental, impact factor 4,3) a RNDr. Dana Dlouhá, Ph.D. taktéž z IKEM (publikace v Clinical Chimica Acta, impact factor 2,7). Oceněna byla i nejlepší posterová sdělení, kterých se ve Špindlerově Mlýně posuzovalo celkem 25. První místo obsadil ing. Vojtěch Škop z Prahy a mgr. Barbora Vitverová z Hradce Králové a na druhé příčce se umístila RNDr. Radoslava Reháková z Bratislavy.
Ve Špindlerově Mlýně se také u pracovního stolu sešli členové projektu MedPed, sítě specializovaných pracovišť věnujících se diagnostice a léčbě familiární hypercholesterolemie (FH). Jak sdělil MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D., vedoucí projektu MedPed, v současnosti je zapojeno 68 pracovišť, o která se starají celkem tři koordinátorky. Jednou z jejich priorit je pomoc při zadávání údajů o nemocných do nově vytvořené databáze pacientů s FH a jejich rodinných příslušníků. Do nové databáze je v současnosti převedena asi polovina osob z databáze původní, ke konci roku 2016 bylo evidováno celkem 7000 osob, přičemž u téměř 6000 z nich je k dispozici DNA. Jak připomněl MUDr. Freiberger, lze považovat za velký úspěch, že se v České republice podařilo zachytit už 17,5 % z předpokládaného počtu osob s FH (ten se odhaduje na 40 000). Pacientů se závažnější a mnohem vzácnější homozygotní formou FH je u nás zachyceno 14. V rámci odborného programu pak vystoupil MUDr. Freiberger s argumenty, proč je zapotřebí u FH provádět molekulárně genetické vyšetření. Testování je přínosné jak samotnému probandovi, tak rodinným příslušníkům a dětem s FH. U probanda potvrzuje diagnózu FH (a je diskutováno jako tzv. zlatý standard diagnostiky FH), pomáhá determinovat výši KV rizika (která je při stejné koncentraci LDL cholesterolu vyšší u osob s FH ve srovnání s osobami bez FH) a prognózu nemocného a také pomáhá predikovat dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu (snáze jich dosahují osoby s defektním než s nulovým typem mutace). Pokud jde o příbuzné, tak kaskádový screening pomocí genetického testování je v současnosti doporučen ve všech guidelines, neboť má 100% senzitivitu a specificitu. Pokud je probandem dítě, povádí se tzv. reverzní kaskádovitý screening. Jak doplnil MUDr. Freiberger, pokud je výsledek genetického testování negativní, není potřeba kontinuálního klinického sledování a není riziko pro potomstvo (v závislosti na koncentracích LDL cholesterolu a dalších rizikových faktorů, které je třeba sledovat. U dětí má potom genetické testování význam pro jednoznačné určení diagnózy, neboť v dětství probíhá FH asymptomaticky a koncentrace LDL cholesterolu nemají vždy vypovídající hodnotu. Potvrzení diagnózy FH u dětí umožní zahájit časnou a účinnou intervenci (režimová opatření od dvou let, statiny od 10 let věku, prevence kouření).
„Kvalita a skladba programu kongresů o ateroskleróze bývá účastníky každoročně velmi dobře hodnocena, a nejinak tomu bylo i při jubilejním dvacátém setkání. Pozitivní zpětná vazba a vysoko nastavené očekávání je pro nás zavazující a velmi nás motivuje při přípravě dalších akcí naší společnosti. Jsme rádi, když tři dny kongresu o ateroskleróze mohou účastníci v dnešní uspěchané době vyhodnotit jako účelně strávený čas, který jim přinese poznání, podněty k přemýšlení, ale i možnost potkat se s kolegy a diskutovat nad aktuálními otázkami našeho oboru,“ shrnul doc.Vrablík. Pro úplnost dodejme, že 20. ročník „Špindlu“ nabídl delegátům celkem osm odborných bloků, které se zabývaly např. rizikovými faktory aterosklerózy a účinnými způsoby její detekce, moderní léčbou dyslipidemií, epidemiologií oběhových onemocnění nebo vybranými mechanismy v procesu aterosklerózy. Poslední den nechyběla ani varia a sekce hot-lines podrobně představující klíčové klinické studie uplynulého roku.
Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. upozornila na loni vydané doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti (ESC) týkající se prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Základním principem nových doporučení je stanovení celkového KV rizika, a to každých pět let u osob s předčasným výskytem KVO, s FH, s přítomností hlavních rizikových faktorů KVO nebo s rizikovými komorbiditami. Systematické stanovování KV rizika se nemá dle těchto doporučení provádět u mužů do 40 let a u žen do 50 let věku, protože KV riziko těchto osob je automaticky považováno za velmi nízké. Ostatně, nejsou k tomu k dispozici ani vhodné nástoje typu tabulky SCORE. Prof. Cífková ovšem na reprezentativních epidemiologických datech získaných od více než 3000 Čechů ukázala, že v České republice bohužel i mladí dospělí patří k rizikovým osobám. Probandi byli rozděleni na mladší dospělé (do 40 let muži a do 50 let ženy) a starší dospělé. Ukázalo se, že až 20 % mladších mužů a žen je obézních, 1/3 mladších mužů a 22 % žen kouří (což je více než u starší populace) a prevalence hypertenze byla také poměrně vysoká: 21 % u mužů a 16 % u žen. Většina z nich, vzhledem k nízkému věku, o své hypertenzi neměla ani ponětí. Dyslipidemii (DLP) mělo až 60 % mladých dospělých, výskyt diabetu byl oproti tomu nízký (1 – 2 %). U 884 probandů byl proveden ultrazvuk karotid s cílem detekovat aterosklerotické pláty. Ateromy se vyskytovaly u 3 – 4 % mladších dospělých a statistický model ukázal, že nezávislými rizikovými faktory pro jejich vznik jsou věk, hypertenze, diabetes a pohlaví. Z diskuze odborníků po přednášce prof. Cífkové vyplynulo, že pro českou populaci s vysokým KV rizikem není vhodné paušální evropské doporučení nestanovovat riziko u mladších dospělých. V ČR existují dobré podmínky pro detekci rizikových osob (preventivní prohlídky každé dva roky), u nichž je, právě vzhledem k věku, rozhodující časná nefarmakologická intervence. Praktickým problémem však zůstává nízká informovanost veřejnosti, bagatelizování rizika a nízká compliance.
O možnostech KV prevence v pediatrii hovořila doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. Připomněla, že v roce 1992 začala platit vyhláška MZ ČR o tom, že u dětí z rodin s KV rizikem by měl být stanoven lipidový profil v pěti a 13 letech věku. Současné vyšetřování rodičů významně přispělo k odhalení osob s FH. V roce 2012 však z USA přišla doporučení preferující univerzální screening založený na měření non-HDL cholesterolu u všech dětí mezi 9 a 11 lety věku. Důvody byly především praktické: obtížně získatelná rodinná anamnéza nebo nedostatečný systém preventivních prohlídek v řadě zemí. O tři roky později se nicméně potvrdilo, že univerzální screening KVO není možné uspokojivě zorganizovat. Adherence rodičů nepřekračovala 18 % a náklady na diagnostikování jednoho pacienta činily až 20 tisíc dolarů. ČR zůstala u svého systému selektivního resp. kaskádovitého screeningu, který úspěšně funguje už 25 let, přičemž náklady na jeho realizaci jsou minimální. Díky kaskádovitému screeningu se podařilo podchytit více než 700 dětí s FH a v celkovém světovém srovnání Česko patří mezi tři nejlepší země v detekci FH: díky původně mezinárodnímu projektu MedPed se u nás podařilo zachytit už 17,5 % z předpokládaného počtu osob s FH (ten se v ČR odhaduje na 40 000). Doc. Urbanová na závěr konstatovala, že v září 2016 začala platit nová vyhláška o preventivních prohlídkách, která zavádí praxi jakéhosi „superselektivního screeningu“ spočívajícího v měření lipidogramu v 5, 7, 9, 11 a 13 letech věku, a to u dětí, u nichž se v rodině vyskytují rizikové faktory do 55 let věku. „Mělo být správně uvedeno, že vyšetření se provádí u dětí, v jejichž rodině došlo k úmrtí z kardiovaskulárních příčin do 55 let,“ upřesnila doc. Urbanová a dodala, že vyhláška v současné podobě nemusí preventivní kardiologii udělat úplně dobrou službu.
Dvacetiny kongresu o ateroskleróze uzavřely jednu kapitolu historie této odborné akce: její tradice se bude psát dál, ale už na Moravě: v prosinci 2017 se příznivci problematiky aterosklerózy sejdou v historické Olomouci.
Dvacetiny kongresu o ateroskleróze uzavřely jednu kapitolu historie této odborné akce: její tradice se bude psát dál, ale už na Moravě: v prosinci 2017 se příznivci problematiky aterosklerózy sejdou v krásné historické Olomouci.


Partneři společnosti:
Amgen s.r.o. AOP Orphan Dr.Max KRKA
MSD Mylan Pharmaceuticals Pfizer RichterGedeon
sanofi-aventis s.r.o. Servier Teva Pharmaceuticals
© 2017 Česká společnost pro aterosklerózu. All rights reserved.