ZPRAVODAJ
ročník: 2016
číslo: 1
Vážené a milé kolegyně, Vážení a milí kolegové,

předkládáme vám první letošní Zpravodaj ČSAT, v němž upozorňujeme na to, co by členům ČSAT nemělo uniknout. 

Jak víte, rok 2016 je pro naši Společnost rokem jubilejním. Připravujeme 30. konferenci o hyperlipoproteinémiích - Šobrův den, chystáme se na 20. kongres o ateroskleróze, a to všechno v roce, kdy se ČSAT „dožívá“ 20. narozenin. Ty si budeme připomínat celý rok, nejen na výše uvedených tradičních akcích, ale i při dalších příležitostech, z nichž řada je komentována ve Zpravodaji.

Těší nás, že tématika aterosklerózy je stále atraktivní pro vás a nakonec i pro kolegy z dalších odborností, pro něž připravuje ČSAT bloky na významných odborných akcích ať už v rámci tradičních Angiologických dní České angiologické společnosti, výročního kongresu České kardiologické společnosti či sjezdu České internistické společnosti. Kromě toho připravujeme i prakticky laděné souhrny současných poznatků s výstupy pro klinickou praxi v rámci „Kurzů KV prevence pro praxi“ připravených tentokrát na září 2016. Setkáme se i v rámci 2. česko-slovenské lipidové akademie v Mikulově nebo na řadě dalších akcí a seminářů, které najdete na www.athero.cz.

Myslíme i na budoucnost. ČSAT trvale podporuje mladé kolegy a v tomto trendu bude pokračovat. Vyhlašujeme cestovní granty pro účast mladých výzkumníků na hlavních mezinárodních akcích a jsme rádi, že podpořené práce „jsou vidět“ - ostatně zprávy z kongresů od našich mladších kolegů si můžete přečíst na webových stránkách Společnosti (ZDE). I letos bude ČSAT hlavním organizátorem letní International Atherosclerosis Research School, která se připojí do řady jubileí svým už 10. ročníkem. 

Kromě spolupráce s dalšími odbornými společnostmi nadále podporujeme činnost pacientského spolku Diagnóza FH. Ten dále rozšiřuje členskou základnu a rozvíjí činnost zaměřenou na edukaci pacientů i zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice familiární hypercholesterolemie. Diagnóza FH se jistě stává našim pomocníkem při diagnostice a léčbě pacientů s tímto onemocněním a patří jí za to náš veliký dík.

Stejně jako je pro nás rok 2016 jubilejní, je výjimečný i tím, že je rokem příprav. V roce 2017 budeme hostit 85. kongres European Atherosclerosis Society v Praze (23. -26. 4. 2017). Kongres se vrací do České republiky po dvanácti letech a bude jistě jednou z nejvýznamnějších akcí v příštím roce. 

ČSAT úspěšně pracuje díky vám a také pro vás. Proto budeme rádi za podněty a připomínky a samozřejmě za aktivní propagaci činnosti Společnosti mezi vašimi kolegy. 

Přejeme vám hezké jarní dny a těšíme se na viděnou.
Vaši

Jan Piťha a Michal Vrablík
FacebookAKTUALITYŠobrův den

20. kongres o ateroskleróze

 
Prosím rezervujte si již dnes termín 20. kongresu o ateroskleróze.

Pozvánka
Akce ČSAT

 
Dovolte nám, abychom vás pozvali na akce, na jejichž přípravě se Česká společnost pro aterosklerózu bude podílet v roce 2016. Věříme, že témata diagnostiky, prevence a léčby aterosklerózy budou nadále stimulovat diskusi a budeme rádi, když se do ní na připravovaných odborných setkáních zapojíte i vy.

XXIV. výroční sjezd ČKS, Brno, 15.–18. 5. 2016
Šobrův den, Praha, 8. 6. 2016
International Atherosclerosis Research School, Hamburk, Německo, 21.-27. 8. 2016
Kurz KV prevence pro praxi, Praha, 10. 9. 2016, Brno 17. 9. 2016
XXIII. kongres ČIS, Brno, 21.–24. 9. 2016
2. česko-slovenská lipidová akademie, Mikulov, 21.–22. 10. 2016 
20. kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn, 8.–10. 12. 2016  
85. kongres EAS v Praze

 
blok ČSAT na  sjezdu ČKS v Brně

 
Přijďte si poslechnout blok ČSAT na výroční sjezd ČKS v Brně! Blok proběhne v úterý 17. května od 15:15 v Rotundě (Pavilon A).

Program:

Problémy hypolipidemické léčby u pacientů s ICHS. A jejich řešení.
Předsedající: H. Vaverková, M. Vrablík (Olomouc, Praha)

PACIENT S ICHS NECHCE NEBO NEMŮŽE UŽÍVAT STATIN
J. Piťha (Praha)

PACIENT S ICHS CHCE A MŮŽE UŽÍVAT STATIN, ALE NESTAČÍ TO
V. Bláha (Hradec Králové)

STATINY A DIABETES MELLITUS. MNOHO POVYKU PRO NIC
V. Soška, O. Kyselák (Brno) 
Webové stránky
 

Milí členové ČSAT, vylepšili jsme vzhled a strukturu webových stránek Společnosti. Věříme, že se vám líbí a jsou pro vás přehlednější. Zdokonalování stále probíhá, proto uvítáme vaše podněty a připomínky.

 
20. jubileum


Jak už víte, ČSAT letos slaví 20. jubileum. Při té příležitosti jsme rozeslali anketu významným osobnostem české medicíny, čestným členům ČSAT a členům výboru. Položili jsme jim tři zajímavé otázky a zde je výběr z prvních došlých odpovědí.

Otázky: 
 1. ČSAT letos slaví 20. výročí založení. Co se podle vás za tuto dobu Společnosti nejvíc povedlo a co byste jí popřál(a) do dalších let?
 2. Co vás napadne, když se řekne ateroskleróza? 
 3. Co děláte vy sami pro zdraví svého srdce a cév?
Odpovědi:
Prof. ing. Rudolf Poledne, CSc., čestný člen ČSAT:
 1. Považuji za úspěch, že naše kongresy nepřipouští zásahy firem do programu. Přál bych si abychom si tuto nezávislost udrželi.
 2. Cholesterol a prozánětlivý stav.
 3. Snažím se sportovat a nejsem na krok líný.
Prof. Jiří Fröhlich MD, FRCPC, čestný člen ČSAT:
 1. FH registry, great work!
 2. Stárnutí a tvrdnutí arterií.
 3. Chodím alespoň 15 minut denně.
Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze:
 1. V prvé řadě blahopřeji výboru a členům ČSAT k jubileu. Neznám až tolik vnitřní živost společnosti a neodhadnu největší úspěch, ale z hlediska všeobecného praktického lékařství je nejvýznamnější vzájemná spolupráce obou společností, a to zejména v oblasti vzdělávání a tvorby doporučených postupů.   
  Do dalších let přeji ČSAT to, co bych popřál každé odborné společnosti: nadšené funkcionáře,  kteří se prosadí i v rámci EAS, aktivní členskou základnu a silná témata oboru. 
 2. Že musím splnit svých 6000 kroků denně, navečeřet se zdravě a ráno se zvážit. 
  A že to samé musím denně připomínat svým pacientům. 
 3. Už jsem vlastně odpověděl. 
  Našel jsem si také praktického lékaře a chodím na preventivní prohlídky. 
Tisková konference


Dne 22. března uspořádala ČSAT a spolek Diagnóza FH za podpory partnerů Amgen, MSD a Sanofi tiskovou konferenci, která měla za cíl opět upozornit na rizika neléčené hyperlipidémie. Součástí konference bylo představení výsledků průzkumu agentury STEM/MARK pro ČSAT. Průzkum mapoval povědomí Čechů o vysokém cholesterolu a jeho škodlivosti a zjišťoval, jak se Češi zajímají a starají o zdraví svých cév (výsledky viz Odborná část Zpravodaje). Na tiskové konferenci vystoupili jako řečníci R. Češka, M. Vrablík a J. Piťha, pro novináře bylo připraveno také interview s pacientem po aortokoronárním bypassu. Vybrané mediální výstupy (články se objevily ve všech významných tištěných médiích i jejich on-line verzích, proběhla také reportáž na ČT a v rádiu) najdete zde. Celkový dosah všech realizovaných výstupů činí  14 726 500 čtenářů, diváků či posluchačů. 
Členský poplatek


Nezapomněli jste uhradit členský poplatek ČSAT za rok 2016? Pokud ano, tady jsou informace pro provedení platby. Členstvím v ČSAT získáváte každý den: Možnost být v kontaktu s předními domácími odborníky věnujícími se problematice aterosklerózy, zvýhodněné účastnické poplatky za kongresy a semináře pořádané ČSAT nebo jejich partnery doma i v zahraničí, možnost získat cestovní granty na významné zahraničních kongresy, možnost účastnit se soutěže ČSAT o Nejlepší publikaci původní práce v odborném časopise, spojené s finanční odměnou a v neposlední řadě přístup k prémiovým zdrojům informací (odborné články, prezentace, postery atd.) on-line.

Členský poplatek na rok 2016 je 200,-- Kč. Uhraďte jej prosím bankovním převodem na účet ČSAT 75805399/0800; v účelu platby uveďte iniciálu křestního jména a vaše příjmení (např. F. Novák). Děkujeme.
Mediately Databáze léčiv

 
Mediately Databáze léčiv je zdarma mobilní a webová aplikace, která obsahuje kompletní informace o všech lécích registrovaných v České republice. 
Mediately Databáze léčiv rovněž disponuje kompletní Mezinárodní statistickou klasifikací nemocí a přidružených zdravotních problémů v 10.revizi (ICD-10). K dispozici je prohlížení dle kapitol, podkapitol a jednotlivých kódů, dále fulltextové vyhledávání dle kódů, českých a latinských názvů. 
Databáze i mobilní aplikace je přístupná zde.
 
ODBORNÁ ČÁST

Tisková zpráva


TÉMĚŘ POLOVINA ČECHŮ NEZNÁ SVOU HLADINU CHOLESTEROLU A HAZARDUJE TAK SE ZDRAVÍM
 

Cholesterol 2016


Prezentace výsledků průzkumu STEM/MARK.
Partneři společnosti:
Mylan Pharmaceuticals Actavis Amgen s.r.o. Astra Zeneca
BristolMyersSquibb KRKA MSD Pfizer
RichterGedeon sanofi-aventis s.r.o. Servier Teva Pharmaceuticals
Dr.Max AOP Orphan
© 2015 Česká společnost pro aterosklerózu. All rights reserved.