Staňte se členy

Projekt MedPed - Pro pacienty - Léčba FH - léky
Vzhledem k tomu, že polovina našich obyvatel je vystavena riziku úmrtí či invalidizace srdečně cévními příhodami (především srdečními infarkty a mozkovými mrtvicemi), je veliká pozornost věnována možnosti těmto katastrofám zabránit. Většina těchto onemocnění je způsobena aterosklerotickým procesem.

První krok k ateroskleróze je následující: jíme příliš nezdravých tučných jídel, jíme příliš nezdravých sladkých jídel, příliš solíme, příliš sedíme a často kouříme. Pokud se nepokusíme s tím něco udělat zavčas sami, přichází na scénu lékaři, kteří nám změří vysoký krevní tlak na paži a v krvi vysoké hladiny nebezpečných tuků včetně cholesterolu a také vysoký krevní cukr. Pokud zjistí přítomnost těchto rizikových faktorů, dají nám nálepku rizikových osob a radí nám, abychom výše uvedené zlozvyky odstranili.

Pokud je neposlechneme, vysoký krevní tlak, vysoké krevní tuky, cukry a kouření začnou poškozovat naše tepny a následně mohou způsobit jejich uzávěr (viz článek jezdci apokalypsy). Máme-li to štěstí, že první známky uzavírání tepen se projeví mírnějšími příznaky než smrtí nebo trvalým poškozením našeho těla, začneme být odkázání na doživotní užívání léků. V řadě případů náš stav vyděsí lékaře natolik, že nám doporučí užívání léků ještě v době, kdy se cítíme zcela zdrávi.

Léky, které chrání naše cévy lze rozdělit do čtyř skupin:

  1. Léky, které snižují cholesterol: jsou velice účinné, prakticky nemají závažné vedlejší účinky a bylo prokázáno, že jsou schopny aterosklerózu zpomalit, v některých případech až zastavit. Tyto léky se dělí do několika skupin podle toho, jaké krevní tuky především ovlivňují. Hlavní údernou silou této skupiny jsou léky zvané statiny, které výrazně - u některých pacientů až o 60 procent, snižují zlý (LDL) cholesterol.

  2. Léky, které snižují krevní tlak mají za sebou již také řadu vítězných tažení a to především proti mozkovým mrtvicím a selhání srdce. Lékaři mají v současnosti k dispozici také několik skupin léků účinně snižujících vysoký krevní tlak a také s velice řídkými a méně závažnými nežádoucími účinky. Zde je k dispozici dokonce pět základních úderných skupin, které je možné i kombinovat a pomoci tak i pacientům, jejichž vysoký krevní tlak vzdoruje jednomu či dvěma lékům. Tyto léky mají v zásadě tři hlavní účinky - snižují tepovou frekvenci, zbavují organismus přebytečné soli a rozšiřují periferní/odporové tepny.

  3. Další zásadní skupinou jsou léky, které snižují krevní srážlivost a zabraňují tak sražení krve v našich aterosklerotických tepnách a jejich rychlému uzávěru s těžkými následky při nedokrvení důležitých tkání jakými jsou srdce nebo mozek. Jejich hlavním představitelem je již více než sto let známý aspirin, ale v současnosti má také již několik významných spolujezdců, které působí podobně a některé mají méně nežádoucích účinků. V zásadě mají tyto léky podobný účinek - zabraňují nadměrnému shlukování krevních destiček.

  4. Tyto tři základní skupiny doplňují léky, které pomáhají kuřákům přestat. Tyto léky působí na nervovou soustavu a jsou vzdáleně příbuzné lékům používaným proti depresím.

U vysoce rizikových osob, kterým v těle řádí všechny uvedené nepříznivé rizikové faktory, je někdy nutné, aby užívaly všechny uvedené skupiny léků. Nálepka rizikové osoby a nutnost polykání pilulek sice snižuje kvalitu života, ale zabraňuje horším katastrofám. Je lepší být živý a zdravý nežli mrtvý a/nebo nemocný.

Řada z nás však i přesto nad léky ohrnuje nos a spíše má sklon se jim vyhýbat. Důvodem mohou být nežádoucí účinky, které jsou však poměrně řídké, a také doplatky na některé novější a nákladnější léky. Někteří z nás však mají i méně racionální přístup - prostě nemají důvěru v „tuhle chemii".

I když nejsou tyto nežádoucí účinky časté a v naprosté většině neohrožují zdraví ani životy pacientů, je důležité o nich vědět. Nejnebezpečnějším nežádoucím účinkem totiž je, když pacient přestane užitečný lék užívat.

Zkušení lékaři - klinikové vypozorovali dvě pravidla:

  1. Se stoupající účinností léků stoupá i počet jejich nežádoucích účinků.

  2. Léky, které nemají žádné nežádoucí účinky, nemají často ani ty žádoucí.

 

Již jsme informovali o vývoji a základních skupinách léků užitečných pro naše cévy. Bylo prokázáno, že většina těchto léků zkvalitňuje a zachraňuje životy. Bylo by však naivní tvrdit, že nemají žádné nežádoucí účinky. I když nejsou tyto nežádoucí účinky časté a v naprosté většině neohrožují zdraví ani životy pacientů, je důležité o nich vědět. Nejnebezpečnějším nežádoucím účinkem totiž je, když pacient přestane užitečný lék užívat. Přitom lze často nežádoucí účinky odstranit úpravou dávkování či doby podání, případně záměnou za lék z téže skupiny. Proto zde uvádíme v praxi nejčastější nežádoucí účinky léků, chránících naše cévy. Tento článek nicméně nemůže nahradit doporučení výrobců léků a konkrétní pokyny lékařů.

Nejrizikovějšími osobami z hlediska nežádoucích účinků jsou starší lidé (nad 75 let věku), ženy, osoby s drobnější postavou (pod 60 kg), pacienti užívající více léků, pacienti s těžší poruchou funkce ledvin nebo jater, alergici. U těchto osob by mělo být zváženo podání menší dávky jakýchkoli léků. Při nežádoucích účincích je třeba vyloučit i shodu okolností - souběh potíží přičítaných lékům s jiným onemocněním - virózy, bolesti kloubů a páteře způsobené jejich opotřebením, a další.

Obecné nežádoucí účinky:

Mezi nežádoucí účinky, které mohou nastat po jakémkoli léku, patří trávicí obtíže - bolesti žaludku, zácpa, průjem. Většinou se objevují do několika hodin po požití léků. Při vysazení léku obtíže většinou během několika dnů odezní. Pokud se jedná o důležitý a hůře nahraditelný lék, lze zkusit přizpůsobit příjem léků příjmu potravy, pokud není vztah k potravě již striktně vymezen výrobcem.

Do obecné skupiny nežádoucích účinků patří dále alergické reakce - zarudnutí v obličeji, zarudnutí nohou, kožní vyrážka, velice vzácně potíže s dechem. Tyto obtíže se většinou projeví po první dávce, ale mohou nastat i po několika měsících užívání. Nemusí mít bezprostřední závislost na době požití léku. Po vysazení může trvat i několik dní, než obtíže odezní. Zde je nutné nahradit lék lékem z jiné skupiny, akutně je doporučováno živočišné uhlí (3-6 tablet jednorázově), které pomůže rychleji odstranit alergen ze střeva.

Specifické nežádoucí účinky:

Léky, které snižují cholesterol

Léky zvané statiny prokazatelně příznivě ovlivňují výskyt srdečně cévních příhod. Jejich specifickým nežádoucím účinkem jsou bolesti svalů. Vyskytují se poměrně vzácně, ale je třeba na ně myslet. U některých pacientů, pokud jsou bolesti mírné, lze pokračovat ve snížené dávce léků, u řady pacientů je však třeba tyto léky vysadit, či nahradit jiným statinem z téže skupiny. V extrémním případě je nutné použít ke snížení krevních tuků jiný lék než statin. Při podávání léků snižujících cholesterol lékaři kontrolují i jaterní testy a ledvinné funkce - poruchy těchto orgánů jsou však velice vzácné a zachytí se převážně z laboratorních měření, sami léčení je nevnímají.

Léky, které snižují krevní tlak

Častý a ne vždy (lékaři) zdůrazňovaný nežádoucí účinek společný pro všechny léky snižující krevní tlak je ukázán na následujícím příběhu. Čtyřicetiletému muži, aktivně sportujícímu, který doposud neměl jediné onemocnění a cítí se zcela zdráv, je při pravidelné preventivní prohlídce poprvé a náhodně zjištěn výrazně zvýšený krevní tlak. Lékař zcela správně nasadí léky, aby hodnoty krevního tlaku snížil a tím i snížil riziko mozkové mrtvice a srdečního či ledvinného selhání. Nicméně, po nasazení léků se pacient cítí hůře: je unaven, bolí ho hlava, má při sportu snížený výkon a přestane proto lék užívat. K lékaři již nejde a během několika měsíců či 1-2 let u něho dojde k mozkové příhodě či selhání srdce s trvalými následky. Důvodem obtíží při zahájení léčby vysokého krevního tlaku je zřejmě přestavba regulace krevního zásobení v oblasti mozku, která je řadou pacientů nepříjemně pociťována. Obtíže u naprosté většiny léčených do šesti týdnů odezní. Je proto velice důležité o těchto obtížích vědět dopředu a lék nevysazovat.

Specifickým nežádoucím účinkem jedné skupiny léků (inhibitorů angiotensin-konvertujícího enzymu) je dráždivý kašel, který sice pacienty neohrožuje, často je i dobře snášen, ale opět může vést k vysazení a nahrazení těchto léků jinými. U dalších léků (inhibitorů vápníkového kanálu) se objevují otoky kolem kotníků různé intenzity. Opět nejde o závažný zdravotní stav, ale některým pacientům mohou otoky vadit natolik, že je nutné léky vyměnit. U některých močopudných léků stoupá v krvi hladina kyseliny močové, která může vyvolat dnavý záchvat (bolestivý otok kloubu). Tak zvané beta blokátory zase mohou u některých pacientů vyprovokovat astmatický záchvat. Často zmiňovaný pokles sexuálních schopností jako nežádoucí účinek léčby vysokého krevního tlaku u mužů je spíše psychickou záležitostí způsobenou i oznámením nemoci Často však sám neléčený krevní tlak vede k tomuto stavu poškozením tepen v oblasti pohlavních orgánů.

Léky, které snižují krevní srážlivost

U těchto léků jsou nejčastějším nežádoucím účinkem drobné modřiny i při menších poraněních, které mají prakticky pouze kosmetické následky. K závažnějším nežádoucím účinkům, které však přímo souvisí s jejich hlavním žádoucím účinkem, patří krvácení do zažívacího traktu, nejčastěji ze žaludku, projevující se jako natrávená krev ve stolici (stolice má barvu kávové sedliny), případně krvácení do močových cest. U jedné skupiny léků může vzácně dojít k poklesu bílých krvinek, proto je nutné kontrolovat při jejich užívání krevní obraz. Pokud k těmto komplikacím dojde, není řešení zcela jednoduché - většinou se snažíme snížit dávku léků, případně přidáváme léky chránící žaludeční sliznici před překyselením a následným krvácením.

Léky, které pomáhají kuřákům přestat s kouřením

U těchto léků jsou vzácněji popisovány poruchy nálad: deprese či naopak agitovanost (neklid a zvýšená aktivita). Tyto nežádoucí účinky však nelze spolehlivě odlišit od stavu navozeného ukončením kouření. Pokud se jedná o závažné obtíže, je namístě léky zcela vysadit a pokusit se o boj s kuřáckými návyky bez této pomoci.

Závěr

Je velice důležité vědět, že u naprosté většiny z nás vysoký krevní tlak ani cholesterol nebolí - zabíjejí a mrzačí bez varování. To si někteří z nás neuvědomují. Při mírných nežádoucích účincích je míra jejich snesitelnosti často přijatelná ve srovnání s vysokým rizikem ničivé srdečně-cévní příhody. Například sucho v ústech v souvislosti s podáváním určitého léku je jistě důvodem k diskusi s lékařem, jistě však není důvodem k přerušení léčby závažné poruchy látkové výměny lipidů či vysokého krevního tlaku.


Zdroj:
www.tlukotsrdce.cz