Staňte se členy

Projekt MedPed - Pro pacienty - Léčba FH
Familiární hypercholesterolémie je onemocnění, které lze léčit!

Dietní a režimová opatření spolu s léky vedoucími ke snížení hladin cholesterolu v krvi významně snižují výskyt časných infarktů myokardu.

Dietní opatření mohou snížit hladinu LDL cholesterolu o 10 – 15%. Pro pacienty s FH není toto snížení dostačující, a proto by úprava jídelníčku měla být kombinována s užíváním léků.

Léky, které snižují cholesterol, jsou velice účinné, prakticky nemají závažné nežádoucí účinky a bylo prokázáno, že jsou schopny aterosklerózu zpomalit, v některých případech až zastavit. Tyto léky se dělí do několika skupin podle toho, jaké krevní tuky především ovlivňují.