Staňte se členy

Projekt MedPed - Pro pacienty - Kontakty - Spolupracovník
Spolupracovník

Pracoviště, které se ojediněle setkává s pacienty se závažnými geneticky podmíněnými dyslipidémiemi, ale na poruchy tukového metabolismu se nespecializuje,

nejčastěji praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, event. internista, kardiolog, genetik apod.,

má možnost:

  1. konzultovat tyto pacienty s nejbližším specializovaným pracovištěm nebo regionálním centrem sítě MedPed a zapsat je do centrální databáze pacientů nebo
  2. odeslat pacienty k vyšetření a zahájení adekvátní léčby na nejbližší specializované pracoviště nebo do regionálního centra.
    (pacient je pak podle domluvy sledován a léčen na tomto pracovišti nebo je s určenou diagnózou a doporučenou léčbou vrácen do péče odesílajícímu lékaři)

měl by vždy:

  • vyšetřit nebo odeslat k vyšetření všechny dostupné pokrevní příbuzné daného pacienta.