Staňte se členy

Projekt MedPed - Pro pacienty - Kontakty - Specializované pracoviště
Specializované pracoviště

Pracoviště, které se zaměřuje mimo jiné i na diagnostiku a léčbu závažných geneticky podmíněných dyslipidémií,

nejčastěji lipidová poradna, metabolická poradna, (dětská) kardiologická ambulance, pracoviště preventivní kardiologie, event. interní odborná ambulance, diabetologická ambulance, genetická poradna apod.,

zajišťuje

  1. identifikaci probandů s geneticky podmíněnými poruchami lipidového metabolismu a jejich zápis do databáze
  2. vyšetření všech dostupných pokrevních příbuzných a jejich zápis do databáze
  3. léčbu a dlouhodobé sledování pacientů