Staňte se členy

Projekt MedPed - Pro pacienty - Kontakty - Regionální centrum
Regionální centrum

Pracoviště regionálního významu, které se zaměřuje (mimo jiné) na diagnostiku a léčbu závažných geneticky podmíněných dyslipidémií,

nejčastěji lipidová poradna, metabolická poradna, (dětská) kardiologická ambulance, pracoviště preventivní kardiologie, event. interní odborná ambulance, diabetologická ambulance, genetická poradna apod.,

zajišťuje

  1. identifikaci probandů s geneticky podmíněnými poruchami lipidového metabolismu a jejich zápis do databáze
  2. vyšetření všech dostupných pokrevních příbuzných a jejich zápis do databáze
  3. léčbu a dlouhodobé sledování pacientů
  4. konzultace pro všechny zainteresované lékaře v daném regionu.