Staňte se členy

Projekt MedPed - Pro pacienty - Kontakty - Obecné poznámky
Obecné poznámky k síti MedPed

  1. Podpora ČSAT spočívá v tom, že dané pracoviště je vedeno jako součást sítě specializovaných center pro diagnostiku a léčbu závažných dyslipidémií garantované ČSAT. To je formálně vyjádřeno vydáním certifikátů ČSAT, případně zasláním dopisu nadřízeným autoritám. Prakticky bude pak ČSAT pro tato centra hájit vyšší limity pro preskripci při jednání se zdravotními pojišťovnami, doporučovat jejich lékaře pro provádění lékových studií apod.
  2. Podpora koordinátora spočívá v jeho osobních návštěvách, pomoci při zadávání dat do databáze, odvozu vzorků, distribuci informačních materiálů apod. Tato podpora je vyjádřena v plné míře pro všechna regionální centra a podle časových možností také pro specializovaná pracoviště MedPed, a to v závislosti na jejich aktivitě a počtu evidovaných pacientů.
  3. Spolupracovníci MedPed jsou navázáni na příslušná regionální centra nebo specializovaná pracoviště, v případě potřeby konzultují svou situaci s koordinátorem nebo vedoucím projektu prostřednictvím telefonu či e-mailu.
  4. Síť je dynamická, specializovaná pracoviště se mohou stát centry a naopak, neaktivní pracoviště mohou být vyřazena ze sítě, nová pracoviště a centra mohou vznikat.