Staňte se členy

Projekt MedPed - Pro pacienty - Kontakty - Národní centrum
Národní centrum v Praze


VFN, III. interní klinika 1. LF UK, Centrum preventivní kardiologie, doc. MUDr. Richard Češka, CSc.
VFN, Klinika dětí a dorostu 1. LF UK - kardiologická ambulance, doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.

zajišťuje

 1. identifikaci probandů s geneticky podmíněnými poruchami lipidového metabolismu a jejich zápis do databáze
 2. vyšetření všech dostupných pokrevních příbuzných a jejich zápis do databáze
 3. léčbu a dlouhodobé sledování dětských i dospělých pacientů
 4. superkonziliární činnost pro všechny zainteresované lékaře z regionu Čech
 5. dispenzarizace nejtěžších dětských i dospělých pacientů z regionu Čech
 6. zčásti koordinaci a vedení projektu

 

Národní centrum v Brně


FN u sv. Anny v Brně, OKB, Ambulance pro poruchy metabolismu lipidů, Prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc., MUDr. Ondřej Kyselák
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Genetická laboratoř, MUDr. Tomáš Freiberger, PhD.
FN Brno, Centrum molekulární biologie a genové terapie, RNDr. Libor Kozák, CSc.

zajišťuje

 1. identifikaci probandů s geneticky podmíněnými poruchami lipidového metabolismu a jejich zápis do databáze
 2. vyšetření všech dostupných pokrevních příbuzných a jejich zápis do databáze
 3. léčbu a dlouhodobé sledování dospělých pacientů
 4. superkonziliární činnost pro všechny zainteresované lékaře z regionu Moravy
 5. dispenzarizace nejtěžších dospělých pacientů z regionu Moravy
 6. molekulárně genetickou diagnostiku FH a FDB (analýza genů pro apoB a LDL receptor)
 7. koordinaci a vedení projektu