Staňte se členy

Projekt MedPed - Pro pacienty - Co jsou to kardiovaskulární onemocnění
V České republice umírá ročně přibližně 100 tisíc lidí, z toho polovina na srdečně-cévní (kardiovaskulární) onemocnění. Tato onemocnění jsou v naprosté většině způsobena aterosklerózou (kornatěním tepen). Úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění v české populaci klesá už dvě desetiletí a tato pozitivní změna představuje od r. 1991 prodloužení průměrné délky života českých mužů a žen o 5 let. K tomuto zlepšení jistě přispělo výrazné zkvalitnění a zvýšení dostupnosti léčby pacientům s infarkty myokardu a podávání řady účinných léků. Svůj podíl na zlepšení jistě mají i změny životního stylu - především zkvalitnění skladby průměrné české diety. To je důležité i v boji proti obezitě, především v oblasti břicha (tzv. centrální obezita), která je z pohledu kardiovaskulárních onemocnění nejvíce riziková a jejíž výskyt v populaci stoupá. Především v posledním čtvrtstoletí se výskyt centrální obezity zvyšuje a stává se jedním z hlavních rizik vzniku cukrovky druhého typu či přímo vede k závažným cévním onemocněním.

Řada studií odhalila mnoho desítek takzvaných rizikových faktorů (biologických a dalších ukazatelů, které upozorňují na zvýšené riziko vzniku určitého onemocnění) pro akutní infarkt myokardu a mozkovou mrtvici. Hlavní rizikové faktory jsou jednak neovlivnitelné (věk, mužské pohlaví a vrozené vlohy pro určité onemocnění) a jednak ovlivnitelné (kouření, vysoká koncentrace cholesterolu, vysoký krevní tlak a cukrovka, především 2. typu). Nejdůležitějším spouštěčem aterosklerotického procesu jsou poruchy látkové výměny tuků.